By januari 29, 2014 8:56 am Lees verder →

In 2014 mag u meer schenken aan kinderen

 

Roerdalen – In 2014 mag u iets meer belastingvrij schenken aan kinderen en anderen. We zetten alle vrijstellingen voor u op een rij.

In 2013 bleven de bedragen die vrij zijn van schenkbelasting gelijk aan die van 2011, voor 2014 gaan de vrije bedragen wel iets omhoog. De jaarlijkse vrijstelling aan kinderen neemt van € 88 toe tot € 5.229. De eenmalige verhoogde vrijstelling aan kinderen van 18 tot 40 jaar is in 2014 € 25.096. Deze verhoogde vrijstelling mag de ontvanger naar eigen inzicht gebruiken. Een hoger bedrag van € 52.281 is vrij wanneer het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is en een opleiding wil gaan volgen die minimaal € 20.000 per jaar kost.

Schenkingen 
Alle anderen mogen € 2092 in 2014 vrij ontvangen. Tenzij de schenking gebruikt wordt voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning of de aflossing van de eigen woning schuld of restschuld hypotheek die is gebleven na de verkoop van de eigen woning. In die gevallen mag de ontvanger ongeacht leeftijd van of relatie tot de schenker € 100.000 vrij ontvangen. De ontvanger vraagt die vrijstelling zelf aan bij de belastingdienst en ontvangt na het overleggen van bewijsstukken de vrijstelling. Deze extra verhoogde vrijstelling geldt alleen nog in 2014.

Ontvangt een kind meer dan de vrijstelling, dan is over de eerste € 117.214 10 procent schenkbelasting verschuldigd en over het meerdere 20 procent. Bij kleinkinderen liggen die percentages respectievelijk op 18 en 36 procent. Bij alle anderen op 30 en 40 procent.

Bron:

  • geldenrecht.nl van het magazine Plus


Posted in: roerdalen