pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 21, 2014 8:39 am Lees verder →

In Limburg gaan 60 techniekbedrijven intensiever met onderwijs samenwerken

Roermond – Op woensdag 22 januari ondertekenen vertegenwoordigers van een zestigtal Limburgse bedrijven en de drie ROC’s Arcus College, Gilde Opleidingen en Leeuwenborgh acht zogeheten Regioprofielen die zij de afgelopen maanden samen hebben uitgewerkt. Dat gebeurt tijdens een officiële en feestelijke bijeenkomst bij het Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid-Oost in Roermond.
Een Regioprofiel beschrijft wat er in een beroepsopleiding minimaal aan de orde moet komen aan kennis (theorie) en vaardigheden (praktijk). Door deze minimumeisen gezamenlijk te formuleren weten zowel scholen als bedrijven van elkaar wat zijzelf en hun leerlingen concreet van een opleiding mogen verwachten.
De eerste acht Regioprofielen betreffen opleidingen in de elektro- en installatietechniek op de mbo-niveaus 2, 3 en 4. Aan de totstandkoming is niet alleen door scholen en bedrijven meegewerkt, maar ook door andere partners van het Ketenoverleg Elektro- en Installatietechniek Limburg. Daartoe behoren het opleidings- en ontwikkelingsfonds OTIB, het Regionaal Beleidsplatform Installatietechniek (RBPI), Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid-Oost, kenniscentrum Kenteq, Uneto-VNI, een afvaardiging van het regionale bedrijfsleven en de adviesbureaus Clip & Klaar en Batouwe Arnhem.
Uiteraard bestaan er voor de bedoelde acht beroepsopleidingen landelijke programma’s, maar die zijn niet altijd volledig, sluiten niet altijd aan bij specifieke behoeften in een regio en bevatten soms ambtelijke taal. In Regioprofielen kunnen bedrijven en scholen in hun eigen bewoordingen beschrijven waaraan een opleiding in hun ogen moet voldoen.
Het unieke voor Limburg is dat scholen en bedrijven nog niet eerder op zo’n concreet niveau met elkaar hebben samenwerkt. Het bedrijfsleven voelt zich gehoord en gelijkstaan aan het onderwijs. De scholen op hun beurt vinden het prettig dat het bedrijfsleven zich nu duidelijk heeft uitgesproken wat het van een beroepsopleiding verwacht. Door over en weer concreet opleidingseisen te verwoorden, is het voor beide partijen gemakkelijker aan de wederzijdse verwachtingen te voldoen. De bedrijven op hun beurt tekenen ervoor dat ze leerlingen de ruimte bieden om de beschreven vaardigheden ook feitelijk in de beroepspraktijk te oefenen of dit te laten uitvoeren door hun eigen Opleidingsbedrijf Installatiewerk.
Op 22 januari komen vertegenwoordigers van de betrokken partijen dus bij elkaar voor een officiële bekrachtiging van de (eerste) acht Regioprofielen. De drie ROC’s verklaren dan dat zij de theorielessen op school gaan invullen zoals beschreven in de Regioprofielen. De bedrijven op hun beurt tekenen ervoor dat ze leerlingen de ruimte bieden om de beschreven vaardigheden ook feitelijk in de beroepspraktijk te oefenen.
www.stichtingwerkenstage.nl/regioprofielenPosted in: roermond