porn videos tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By oktober 15, 2015 4:10 pm Lees verder →

In Roerdalen in 2015 opvang 37 statushouders/vluchtelingen

erdalen

Roerdalen – De gemeente Roerdalen heeft de verplichting om in 2015 37 zogenoemde statushouders te plaatsen. Zo levert de gemeente een bijdrage aan het oplossen van de landelijke vluchtelingenproblematiek.

Met het plaatsen van statushouders ontlasten we de asielzoekerscentra en dragen we indirect bij aan de landelijke opvang van vluchtelingen. In dit artikel leest u er meer over, zo emldt de gemeentelijke info-pagina.

Statushouders zijn mensen die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen en die van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt hen vervolgens aan een gemeente. Daar hebben ze recht op woonruimte. Elke gemeente in Nederland heeft de wettelijke plicht om een bepaald aantal statushouders te huisvesten.

Ondersteuning
In Roerdalen zorgen medewerkers van MensWel voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Zij helpen en ondersteunen hen bij het vinden van een plek in de Roerdalense samenleving. Denk hierbij aan begeleiding op het gebied van regelwerk, zoals huurcontracten, afsluiten van verzekering, het zoeken van een school of het leren van de taal. MensWel doet dit in opdracht van de gemeente.

Woningen
Op dit moment is een klein deel van de beschikbare huurwoningen bedoeld voor statushouders. Welk type woning een statushouder krijgt, is afhankelijk van de situatie. Gaat het bijvoorbeeld om een alleenstaande (met mogelijke gezinshereniging) of om een gezin. De gemeente zoekt in samenwerking met de woningcorporaties geschikte woningen zodat de statushouders op korte termijn naar Roerdalen kunnen komen.

Informatiebehoefte inwoners
Wethouder Cuijpers: “De gemeente huisvest al langere tijd statushouders, dit is dus niets nieuws. We merken wel dat er door de discussie over de vluchtelingenproblematiek vragen ontstaan. We willen onze inwoners daarom goed informeren. Als ze vragen hebben, kunnen ze bij ons terecht. Het plaatsen van de eerste twintig statushouders is prima verlopen. Ik verwacht dat dit voor de plaatsing van de overige mensen niet anders zal zijn.”

Toekomstbeeld
Wethouder Cuijpers: “De verwachting is dat we volgend jaar meer statushouders moeten plaatsen. Eind 2015 horen we hier meer over. De exacte cijfers zijn nu nog niet bekend. Zodra deze officieel zijn zullen we deze communiceren.”Posted in: roerdalen