By januari 20, 2012 7:54 am Lees verder →

Info-avonden Waterschap Roer en Overmaas over bodem- en grondwater

Roerdalen – Op 23 en 26 januari organiseert Waterschap Roer en Overmaas informatieavonden over het bodem- en grondwateronderzoek in Midden-Limburg. De informatieavonden zijn bedoeld voor grondeigenaren. Het waterschap wil hen informeren over en betrekken bij de noodzakelijke grondboringen. Tijdens de avonden zal het waterschap het project en het veldwerk toelichten. Verder is het waterschap benieuwd naar informatie van grondgebruikers over hun percelen, bijvoorbeeld of er natte plekken zijn en of de percelen gedraineerd zijn. Deze informatie wordt meegenomen in het veldwerk.
Op maandag 23 januari vindt de informatieavond plaats in All-in Echt, Bandertlaan 9 te Echt, op donderdag 26 januari in Zalencentrum De Velderie, Prins Bernardstraat 1 te Roermond. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur. Als u een avond wilt bijwonen, moet u zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij Waterschap Roer en Overmaas, telefoon: (046) 420 57 00, e-mail [email protected] Meer informatie vindt u op www.overmaas.nl/actualiteiten/persberichten.

Het bodem- en grondwateronderzoek wordt gedaan in stroomgebieden van de Putbeek, Pepinusbeek, Middelsgraaf (gemeenten Echt-Susteren) en de Vlootbeek, Roer en de Maasnielderbeek (gemeenten Roerdalen en Roermond). Het onderzoek moet leiden tot actuele bodem- en grondwaterkaarten van de gebieden. Deze kaarten geven waardevolle informatie over de grondgebruiksmogelijkheden en bieden onder andere inzicht in de mogelijkheden voor het telen van gewassen. Grondeigenaren zullen geen nadeel ondervinden van het onderzoek. Het project wordt mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

Aanmelden
Op maandag 23 januari vindt de informatieavond plaats in All-in Echt, Bandertlaan 9 te Echt, op donderdag 26 januari in Zalencentrum De Velderie, Prins Bernardstraat 1 te Roermond. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur. Als u een avond wilt bijwonen, moet u zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij Waterschap Roer en Overmaas, telefoon: (046) 420 57 00, e-mail [email protected] Meer informatie vindt u op www.overmaas.nl/actualiteiten/persberichten.Posted in: roerdalen, roermond