By augustus 12, 2011 11:45 am Lees verder →

Info over mantelzorg in Roermond en omgeving

Roerdalen/Roermond – Mantelzorgers vinden het vaak heel gewoon dat zij zorgen, omdat zij een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Zo gewoon is dat echter niet. Mantelzorgers zorgen vaak veel uren en kunnen de zorg niet zomaar beëindigen. Naast de zorgtaken heeft men vaak een baan, een gezin en privéleven en zo wordt men driedubbel belast (gezin, werk en zorg).
In Nederland bestaat 80% van de zorg thuis uit mantelzorg en is dus onbetaald. De geschatte waarde hiervan ligt tussen de 4 en 7 miljard euro. Het is dus van groot maatschappelijk belang om een goede combinatie van werk en mantelzorg mogelijk te maken zodat werknemers kunnen blijven mantelzorgen en Mantelzorgers kunnen blijven werken.

Op de website van de Zorgondersteuner (www.dezorgondersteuner.nl) kunt u meer informatie vinden over mantelzorg en werk.
Er is onder andere informatie over:

Verlofregelingen voor werkende mantelzorgers
Informatie over burn-out
Tips en adviezen
Stresstest
Informatie voor werkgevers
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw situatie kunt u contact opnemen Arlette Reijnen, mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar van het Steunpunt Mantelzorg Roermond tel . 06-44 34 94 96 of e-mail: [email protected]Posted in: roerdalen, roermond