By januari 4, 2012 6:14 am Lees verder →

Informatie-markt 17 jan. voorontwerp bestemmingsplan Kernen Roerdalen

Roerdalen – Op dinsdag 17 januari vindt in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg een informatieavond plaats over het voorontwerp bestemmingsplan Kernen Roerdalen. Iedereen die meer wil weten over het actualiseren en digitaliseren van alle geldende bestemmingsplannen, is van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

In de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat bestemmingsplannen die op 1 juli 2008 ouder zijn dan 5 jaar, uiterlijk op 1 juli 2013 moeten zijn geactualiseerd en gedigitaliseerd. Een groot deel van de vigerende bestemmingsplannen van Roerdalen is ouder dan 10 jaar. Bovendien is in de loop der jaren een groot aantal vrijstellingen/ontheffingen, afwijkingen, wijzigingen en herzieningen verleend. Daarom is het noodzakelijk om te zorgen dat alle bestemmingsplannen worden geactualiseerd en digitaal te raadplegen zijn.

Ter inzage
Voor de kernen Herkenbosch, Melick, Vlodrop, Posterholt, Montfort en Sint Odilienberg inclusief de buurtschappen ’t Reutje en Etsberg is één voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Dit bestaat uit één toelichting, één set regels en acht verbeeldingen oftewel plankaarten. Als u een inspraakreactie wilt indienen, kunt u dat doen in de periode dat het voorontwerp bestemmingsplan Kernen Roerdalen ter inzage ligt. Dat is van 3 januari tot 14 februari 2012. Het plan staat ook op deze website op de pagina Bekendmakingen.

Programma
De informatieavond begint om 19.00 uur met een presentatie. Om 19.30 begint een informatiemarkt. Tijdens deze informatiemarkt kunt u vragen stellen en horen we bovendien heel graag uw ideeën en gedachten over het voorontwerp bestemmingsplan Kernen Roerdalen. De avond eindigt rond 22.00 uur. Wij zien u graag op dinsdag 17 januari in het gemeentehuis!Posted in: roerdalen