pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By september 9, 2018 10:07 am Lees verder →

“Kabinetscrisis dreigde rond uitzetting 2 kinderen”

Roerdakeb/Den Haag – Een betrouwvare bron uit Den Gaag meldde afgelopen uren dat er gisteren wel degelijk een kabinetscrisis dreige. Vooral voor twee coalitieparfijen was de maat vol in deze kwestie: de ChristenUnie en D66, de partij die het draaikont-imago met het CDA de laatste tijd ljjkt te hebben overgenomen. Dat is helemaal niet erg, maar geef het dan toch ook toe. Maar verstand komt net de jaren, zei een CDA- politicus over zo’n omezwaai o
Terug naar de actualitei: EStaatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) heeft dus na sterk aandringen van regeringspartijen D66 en ChristenUnie zaterdag 8-9-2018 – gisteren dus – zijn discretionaire bevoegdheid ingezet om Lili en Howick in Nederland te houden
Deze ingreep was (politiek) onvermijdelijk geworden na de aankondiging van een heuse klopjacht door de politie op de twee kinderen, blijkt uit een rondgang langs betrokkenen.

Terug naar vrijdagavond: ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers belt met staatssecretaris Mark Harbers. Die avond wordt duidelijk dat de rechtbank de uitzetting van Lili en Howick naar Armenië zal toestaan. Segers wil vooral weten wat er nu gaat gebeuren.

Zijn standpunt is bekend: de ChristenUnie heeft dan al meermaals gemeld aan Harbers en andere kabinetsleden dat de partij de dreigende uitzetting van de twee kinderen moeilijk te verkroppen vindt. Ook Kamerlid Joël Voordewind staat achter de schermen met alle betrokkenen in contact en werkt intensief aan een oplossing.

Die morgen heeft staatssecretaris Harbers bij de inloop van de ministerraad tegen de verzamelde media nogmaals gezegd dat de uitzettingsprocedure wat hem betreft gewoon doorgaat. Zaterdag wordt D-Day. De top van D66 ziet knarsetandend toe, maar kan de lijn van de bewindspersoon dan nog steunen.

De avond van het vonnis – Lili en Howick mogen uitgezet worden – stuurt vicepremier Hugo de Jonge een onhandig Twitter-bericht over een gezellige avond van meerdere bewindspersonen (inclusief premier Mark Rutte) bij een concert van Anouk op het strand van Scheveningen. Online breekt de hel los.

Lili en Howick lopen die nacht weg bij hun pleeggezin. Vermoedelijk willen de twee door te ontvluchten, ontkomen aan hun uitzetting. Zaterdagmiddag roept de politie ineens de hulp in van burgers in de zoektocht naar Lili en Howick. De politie ‘maakt zich zorgen over de veiligheid en het welzijn’ van de kinderen van 12 en 13 jaar.

Deporteren
Maar op sociale media zien Nederlanders de zoektocht als een klopjacht. Om de kinderen daarna te deporteren. Vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog worden volop gemaakt.
Achtergrond-informatie wordt meer en meer bekend in de kwestie lili ad Howick: De rechtbank in Amsterdam liet vrijdag even na 23.00 uur weten dat Lili en Howick zaterdag moesten worden uitgezet, waarmee de noodprocedure van hun advocaat werd afgewezen.

Er werden geen redenen gezien om de kinderen in Nederland te laten blijven. Zo was de geestelijke gesteldheid van de moeder nog niet voldoende onderzocht en waren er goede afspraken gemaakt over onder meer de financiële steun en huisvesting van de kinderen, stelde de rechtbank.

De kinderen liepen vrijdagavond weg uit het huis van hun grootouders waar zij toen verbleven. De politie zei zaterdag zich zorgen te maken over het welzijn en de gezondheid van de tieners en riep mensen die meer weten over de verblijfplaats van de kinderen op zich te melden.
Zaterdagochtend belt ChristenUnie-Kamerlid Voordewind met zijn D66-collega Maarten Groothuizen. De twee besluiten samen op te trekken, om de druk op staatssecretaris Harbers maximaal op te voeren. Groothuizen schakelt D66-leider Alexander Pechtold in.

Bij de klopjacht trekt Pechtold de streep: rond het middaguur belt hij met staatssecretaris Harbers, die (zo blijkt achteraf) dan ook al bijna om is. Harbers beseft tegen die tijd donders goed zelf dat er ‘een nieuwe werkelijkheid’ is ontstaan.

,,Het werd de veiligheid van de kinderen was na hun verdwijning niet meer te garanderen”, vertelt een ingewijde. ,,Als Harbers zijn voornemen tot uitzetting nu nog zou doorzetten en er zou in de tussentijd iets vreselijk misgaan met de kinderen, dan lag-ie eraf.”

Pechtold hoeft niet eens met een kabinetscrisis te zwaaien en doet dat ook niet. Iedereen begrijpt op dat ogenblik dat er ingegrepen moet worden en dat doet de staatssecretaris enkele uren later – na opnieuw overleg met de top van de ChristenUnie en de andere coalitiepartners – ook. Hij zet zijn discretionaire bevoegdheid in.

,,Achter de schermen is ontzettend hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, ik dank staatssecretaris Harbers dat hij nu dit besluit heeft genomen”, laat ChristenUnie-Kamerlid Voordewind zaterdagmiddag weten. Hij is blij dat de kinderen weer zijn opgedoken. ,,Zaak is nu dat Howick en Lili rust krijgen en hun leven weer kunnen oppakken.”

Het werd onhoudbaar, de veiligheid van de kinderen was na hun verdwij­ning niet meer te garanderen.

Lili en Howick kwamen eind 2008 met hun moeder naar Nederland

In oktober 2009 ontvingen moeder Armina en haar kinderen al hun eerste afwijzing. Zij zijn echter jarenlang blijven procederen in de hoop alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. Dit traject duurde mede zo lang doordat de IND, die dit soort zaken behandelt, een flinke administratieve achterstand had. De moeder werd uiteindelijk in 2017 uitgezet.

Onder meer de nationale Kinderombudsman protesteerde hier hevig tegen. De algemene insteek van de Kinderombudsman is dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn en hier dus geworteld zijn, in Nederland moeten kunnen blijven.

Volgens het internationale VN-Kinderrechtenverdrag moet er bij de belangen van kinderen worden gekeken naar veiligheid, zorg en toegang tot onderwijs, maar ook naar de vraag of de volwassenen die voor het kind zorgen dat wel kunnen of daarbij ondersteund worden.

De bestuursrechter besloot in juli dat staatssecretaris Habers de asielaanvraag nogmaals moest bekijken

Staatssecretaris Harbers ging tegen deze uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State. Deze oordeelde dat het besluit om de asielaanvraag van de kinderen af te wijzen niet onjuist was. De zaak werd met spoed behandeld; de IND wilde de kinderen voor het begin van het schooljaar duidelijkheid geven.

“De kinderen hebben geen recht op een asielvergunning in Nederland. Zij kunnen deze alleen krijgen als zij moeten vrezen voor vervolging of voor ernstige schade door de autoriteiten in Armenië. Die vrees is er niet”, oordeelde de Raad van State.

Hierom krijgen Lili en Howick uit Armenië geen kinderpardon
Hierom krijgen Lili en Howick uit Armenië geen kinderpardon
​Er komt vanuit de hele maatschappij kritiek op het besluit

De twee tieners zouden terechtkomen in een land waarvan ze de taal niet spreken. Diverse betrokkenen, zoals de normaal zo gezaghebbende Raad voor de Kinderbescherming (die onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt) en de ngo Defence for Children, beklemtoonden dat uitzetting niet in het belang van de kinderen is.

Hun moeder heeft psychische problemen en kan in Armenië niet voor de kinderen zorgen, zegt een arts. De vader is niet in beeld. Lili en Howick zouden dus vermoedelijk tijdelijk in een weeshuis terechtkomen.

Volgens de Raad voor de Kinderbescherming voldeed de uitzetting dus niet aan de regels van het kinderpardon, dat voorschrijft dat kinderen alleen mogen worden uitgezet als goede huisvesting, scholing en zorg is geregeld in het thuisland.

Veel bekende mensen hebben kritiek geuit op de uitzetting van Lili en Howick: van Youp van ’t Hek tot prinses Laurentien.

Ook de uitspraak van de rechtbank en de verdwijning leiden tot veel reacties

“De politie roept de hulp in van burgers omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid van Howick en Lili – alsof ze in handen van justitie beter af zijn”, meldde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. “Wat een gotspe! Ze mogen bij mij onderduiken.”

De vier politiebonden roepen de politiek op snel een oplossing voor dit soort gevallen te vinden. ”Wij krijgen heel veel signalen dat agenten en marechaussees grote morele problemen ervaren als zij in dit soort zaken kinderen moeten uitzetten”, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. ”Die mensen hebben ook een hart.”

De politiek zou veel haast moeten maken met de nieuwe wetgeving rondom procedures voor asielzoekers, zodat het niet mogelijk is dat kinderen eerst negen jaar in Nederland wonen zoals Lili en Howick. ”En alle vier de bonden zouden het toejuichen om dan voor de paar honderd kinderen in deze situatie die nu al in Nederland wonen een generaal pardon te regelen.”

In eerdere vergelijkbare zaken besloot de verantwoordelijke bewindsman dat kinderen wel mochten blijven

In 2011 kreeg de Angolese tiener Mauro van de toenmalige CDA-minister Gerd Leers eerst een tijdelijke en toen een permanente verblijfsvergunning. Dat gold ook voor het toen veertienjarige, verwesterde Afghaanse meisje Sahar. In beide gevallen werd een aanvankelijke afwijzing ingetrokken.

Harbers en de IND hebben de afgelopen weken geen antwoord willen geven op de vraag waarom voor Lili en Howick, die net als voornoemde gevallen volledig in de Nederlandse samenleving geworteld zijn, geen uitzondering wordt gemaakt. “Wij gaan nooit in op individuele gevallen”, luidde het standaardantwoord.

Harbers heeft de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor bepaalde schrijnende gevallen.

Volgens de IND voldoen Lili en Howick niet aan de criteria voor het kinderpardon

Een meerderheid van de Kamer stemde in 2012 voor een regeling voor kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarigen die geen verblijfsvergunning hebben, maar wel al meer dan vijf jaar in Nederland wonen. Hiervoor moeten de aanvragen wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, of moet er sprake zijn van “bijzondere en individuele omstandigheden” die het rechtvaardigen om alsnog een verblijfsvergunning te verstrekken.

Ook kan de staatssecretaris op grond van zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid besluiten een verblijfsvergunning toe te kennen. Het is aan de bewindspersoon welke redenen hij of zij daarvoor ten grondslag neemt.

Tussen mei 2013 en april 2016 werden slechts 100 van de 1.360 kinderpardon-aanvragen ingewilligd. De verzoeken worden meestal afgewezen, omdat niet is voldaan aan een van de harde eisen: het meewerken aan vertrek na een eerdere afwijzing. Diverse belangenorganisaties stellen doorlopend dat de criteria voor het kinderpardon veel te streng zijn.

Vooral de ChristenUnie en D66 zitten met het kinderpardon in de maag

ChristenUnie en D66, de twee partijen die nu deel uitmaken van de regeringscoalitie, waren altijd voorstander van een ruimer kinderpardon, maar moesten dit punt opgeven tijdens de coalitieonderhandelingen.

Zij zijn overigens niet de enige. Minstens 25 Nederlandse gemeenten stuurden dit voorjaar een brief aan het kabinet waarin stond dat het kinderpardon verruimd moet worden. Zij maken zich zorgen om de vierhonderd kinderen die nu in Nederland verblijven, hier zijn opgegroeid en toch uitgezet dreigen te worden.

Veel lokale afdelingen van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het niet eens met de landelijke richtlijnen op dit gebied.

De vier coalitiepartijen blokkeerden eind augustus een spoeddebat in de Kamer over de zaak waar de oppositie om vroeg. Het kabinet stelt dat in de Kamer niet wordt gedebatteerd over individuele zaken. De Kamer doet dat overigens wel, zoals bijvoorbeeld het geval was bij de zaak met betrekking tot het proefverlof van Volkert van der Graaf.Posted in: algemeen, politie