pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By juli 14, 2017 3:10 pm Lees verder →

Kabinetsreactie op Q-koorts adviezen: hoop voor steun slachtoffers

Roerdalen/Den Haag – Het kabinet zet in op behoud en versterking van kennis over Q-koorts zodat patiënten zo goed mogelijke zorg krijgen. Het kabinet is zich er zeer van bewust dat Q-koorts grote gevolgen heeft gehad: mensen zijn ernstig ziek geworden, zelfs overleden. Het kabinet wil komen tot een vorm van tegemoetkoming als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden. Het huidige kabinet neemt de nadere uitwerking ter hand. Besluitvorming over de precieze vorm en invulling is aan een nieuw kabinet. Het kabinet reserveert hiervoor in totaal 10 miljoen euro. Dat laten minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet reageert in de brief op drie adviezen over de zorg voor Q koortspatiënten van BrabantAdvies, Q-support en de Nationale Ombudsman.

Steun- en adviespunt Q-koorts
Van belang is dat mensen zo goed mogelijk kunnen functioneren in het dagelijks leven en daarbij dichtbij huis ondersteuning en zorg krijgen. De afgelopen jaren werd die ondersteuning verleend door Q-support die door het kabinet hiervoor werd opgericht. Om de overgang van patiënten van Q support naar de reguliere zorg goed te laten verlopen wordt het Steun- en adviespunt Q-koorts (STAP) voor de komende twee jaar gefinancierd. STAP ondersteunt wijkteams van gemeenten bij de zorg aan hun inwoners met Q-koorts en wordt een landelijke vraagbaak voor maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en consulenten van het wijkteam in een gemeente.

Behoud en versterking kennis
Het kabinet zet ook in op behoud en versterking van de kennis die is opgebouwd over Q-koorts zodat die toegankelijk blijft voor onderzoekers, patiënten en artsen. Daarbij hoort ook het in stand houden en versterken van een leerstoel One Health. De database over chronische Q-koorts en voor Q-koorts onderzoek blijven in stand. De kennis die nodig is voor een juiste diagnose en behandeling voor mensen met chronische Q-koorts of QVS wordt verwerkt in de herziening van de multidisciplinaire richtlijn QVS. Aan het RIVM en de GGD-en wordt gevraagd om patiëntenparticipatie onderdeel te maken van de bestrijding van een uitbraak zodat structureel wordt stilgestaan bij patiëntenzorg in brede zin.Posted in: algemeen, roerdalen