By december 25, 2012 4:05 pm Lees verder →

Kerstboodschap 2012 van Roerdalens burgemeester Ellen Hanselaar

Roierdalen – De Kerstboodschap van burgemeester Ellen Hanselaar:

Het einde van het jaar nadert. “Tijd om stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te blikken op het komende jaar”, aldus burgemeester Hanselaar.

Ellen Hanselaar ziet 2012 als het jaar waarin flinke stappen zijn gezet op weg naar meer samenwerking. “We willen als gemeente zelf de regie houden, maar samenwerking met de buren verbetert de kwaliteit van onze dienstverlening aan de burger. We hebben samen met Maasgouw en Echt-Susteren een servicecentrum ingericht.
Ook de samenwerking tussen de midden-Limburgse gemeenten lijkt positief voor onze burgers te zijn. Op dit moment maken we de balans op van de afgelopen vier jaar. Hoe we de samenwerking in de toekomst gaan vormgeven, moet nog worden besloten.
Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is die met onze Duitse buren: op het gebied van recreatie en toerisme hebben we samen heel wat projectgelden binnengehaald. Samenwerking loont echt!”

Burgemeester Hanselaar herinnert zich 2012 ook als een jaar waarin de jongeren zich flink geroerd hebben, maar zeker niet altijd negatief. “We mogen best trots zijn op onze jeugd. Ik vind het bijvoorbeeld treffend dat een aantal jongeren het kapelletje in Vlodrop heeft schoongemaakt en overgeschilderd, nadat iemand het beklad had. Dat laatste ging zelfs hen te ver!”

En vooruitkijkend? “2013 wordt een spannend jaar voor Roerdalen. We moeten fors bezuinigen. Dat betekent keuzes maken, zelfs zaken helemaal afschaffen. Onze inwoners vergrijzen en dat vraagt om andere voorzieningen. De burger moet echter op het bestuur kunnen rekenen en wij rekenen graag op de burger. Want we willen het komend jaar onze inwoners meer betrekken bij belangrijke ontwikkelingen in de gemeente.
Voor mij persoonlijk wordt 2013 een bijzonder jaar: in juni loopt mijn ambtstermijn af en ga ik me richten op andere activiteiten.”

“Kerstmis, een tijd van bezinning, een tijd om samen met familie en vrienden te zijn. Ik wens u inspirerende en vooral gezellige kerstdagen toe. Ik hoop velen van u op onze nieuwjaarsreceptie te zien”.Posted in: roerdalen