By november 16, 2011 2:24 pm Lees verder →

Kleur je wijk: Duizenden tulpen op de Donderberg

Roermond – Leerlingen van Citaverde Roermond hebben maandag 31 oktober duizenden tulpen gepoot op de Donderberg. In het voorjaar zullen die bollen tot bloei komen. Er is gekozen voor een veelkleurig mengsel van bloemen, want dat past bij het kosmopolitische karakter van de Donderberg. De vrijmarkt die op Koninginnedag wordt georganiseerd zal volop in de bloemen staan. Zo bericht wijkblad Donderberg.

Leraar Marcel van Rijsbergen heeft zijn leerlingen uit de derde klas van het VMBO goed geïnstrueerd. De ene leerling steekt met de spade een gat in de grond van ongeveer 15 cm diep. De tweede leerling plant in het gat enkele tulpen en de derde leerling maakt het gat dicht. Op deze simpele maar doeltreffende wijze worden 10 000 (tienduizend) tulpenbollen gepoot in de plantsoenen langs de Donderbergweg. Veel plantsoenen zijn erg geschikt om tulpen te poten. Daarom werd het idee van de Tulpen op Donderberg door medewerkers van de gemeente enthousiast onthaald. Samen werd bewoners werd het plan uitgewerkt zodat de technische uitvoering en allerlei organisatorische aspecten op elkaar zijn afgestemd. Op advies van de gemeente werden bollen gekozen die kunnen verwilderen zodat de bloemenpracht jaar na jaar zal terugkomen. Bij het bestellen van de Tulpen werd bewust gekozen voor een veelkleurig mengsel van bloemen. De bewoners vinden dat die veelkleurigheid prima past bij hun wijk. “De Donderberg is een jeugdige wijk met kosmopolitisch elan, daarom willen wij plantsoenen met veelkleurigheid”. De bollen worden betaald uit het bewonersbudget van Kleur je Wijk, een groot project dat bedoeld is om bewoners te betrekken bij de leefbaarheid in de wijk.

Veel leerlingen van Citaverde wonen zelf op de Donderberg. Voor de leerlingen is het project Tulpen op de Donderberg een kans om voor “de echt” te werken. In de klas hebben zij geleerd over de aanleg en het onderhoud van plantsoenen. Door Tulpen te poten in hun eigen wijk leren de kinderen ook hoe zij de theorie in praktijk kunnen brengen. Het resultaat van hun inspanning zullen zij in het voorjaar trots kunnen aanschouwen als de plantsoenen waarin zij werkten veranderd zijn in een veelkleurige bloemenzee. Voor het leerproces is het project dan ook prima. Want Citaverde is een school waar leerlingen een VMBO diploma halen waarin de theorie in de klas wordt gecombineerd met de praktijk in de groene ruimte.Posted in: roermond