By februari 26, 2014 3:50 pm Lees verder →

Koninklijke onderscheiding voor ”veel-doener” Peter Heijnen in Roermond

Roermond – Deze week , en wel dinsdag 25 februari jl, ontving Peter Heijnen uit Roermond uit handen van burgemeester Peter Cammaert een Koninklijke Onderscheiding. “Veel-doener” Heijnen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Het zijn met name de maatschappelijke verdiensten van de heer Heijnen die hebben geleid tot deze onderscheiding. Zijn maatschappelijke verdiensten zijn groot en reiken tot ver buiten Roermond. Zo heeft hij in het verleden diverse bestuursfuncties vervuld zoals bestuurslid bij de Volksuniversiteit Midden-Limburg en de stichting Avondonderwijs Midden-Limburg, bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Roermond, voorzitter van de medezeggenschapsraad van de St. Alphonsusschool en secretaris van vasteloavesvereniging ‘De Kaketoes’. Ook heeft de heer Heijnen vanaf 1975 zitting gehad in diverse comités en organisaties in de parochies van St. Jozef op de Kemp en OLV Ten Hemelopneming aan de Kapel in ’t Zand.
Tot op de dag van vandaag vervult Heijnen nog de volgende vrijwilligers functies: voorzitter van het comité Folkloristische Kienjerfeeste, kaderlid Arka/CFO later CNV Publieke zaak, comité stadsprocessie Roermond, centrale cliëntraad Lokaal Swalmen/Weert, centrale cliëntraad Aktief en secretaris bij de Stichting Speeltuinen Roermond. Ook is Heijnen sinds 1978 gemeenteraadslid in Roermond. Zijn inzet voor de Stichting Speeltuinen Roermond springt hierbij bijzonder in het oog. Jaarlijks brengen zo’n 60.000 mensen een bezoek aan de speeltuin Kitskesberg, kinderen uit de hele regio. Juist voor die kinderen van ouders met een smalle beurs heeft het stichtingsbestuur de toegangsprijs nog altijd onder 1 euro weten te houden.
De heer Heijnen wordt getypeerd als een persoon die zich onvoorwaardelijk inzet voor de medemens en met name de kinderen aan de onderkant van de samenleving draagt hij een warm hart toe. Een inspirerend en optimistisch persoon die ondanks tegenslagen in zijn leven en de beperkingen die hij hiervan ondervindt, zijn grote maatschappelijke betrokkenheid blijft tonen.Posted in: roermond