pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 28, 2010 9:20 am Lees verder →

Leerplichtambtenaren Roerdalen beëdigd

Roerdalen – Op maandag 25 januari zijn Ingrid Verkooijen, Jojet Lysen, Kitty Janssens, Jessica Goijens en Lucy Smit beëdigd als leerplichtambtenaar voor de gemeente Roerdalen. In nauw overleg met de basisscholen, het voortgezet onderwijs en MBO proberen zij te voorkomen dat leerlingen veel spijbelen, te laat komen of voortijdig de school verlaten.

Wat doet een leerplichtambtenaar?

Iedereen is vanaf vijf jaar tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt leerplichtig. Aansluitend geldt de kwalificatieplicht voor alle jongeren tot 18 jaar die geen startkwalificatie (mbo2, havo of vwo-diploma) hebben behaald. Van verzuim, zoals te laat komen, spijbelen of verlof buiten vakanties, maakt een school melding bij de gemeente. De leerplichtambtenaren houden toezicht op het schoolverzuim. Dit is geregeld in de artikelen 3a, 3b, 5 & 11g/14 lid3 van de Leerplichtwet 1969. Afhankelijk van de ernst van het verzuim en de houding van de jongere of de ouder bepaalt de leerplichtambtenaar welke afdoening op zijn plaats is. Soms is een waarschuwingsgesprek voldoende, bij zwaardere zaken of herhaaldelijk verzuim wordt eerder gekozen voor een proces-verbaal.

Naast handhaving steken de leerplichtambtenaren veel energie in preventie. Door leerlingen te bespreken in verschillende multidisciplinaire overleggen en zorgadviesteams op de scholen, en samen te werken met netwerkpartners, worden problemen die kunnen leiden tot schoolverzuim of -uitval op een adequate manier vroegtijdig aangepakt. Tevens verzorgt de leerplichtambtenaar mentorlessen op school en preventieve gesprekken met jongeren die geregeld te laat komen. Ten slotte beoordeelt de leerplichtambtenaar aanvragen voor bijzonder verlof, vervangende leerplicht en vrijstelling van de leerplicht.

Consulent voortijdig schoolverlaten

Naast leerplichtambtenaar zijn Jojet Lysen, Jessica Goijens en Lucy Smit ook als consulent werkzaam voor het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) voor de regio Roermond (Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond). Zij richten zich op jongeren van 18 tot 23 jaar die niet meer leerplichtig zijn, maar nog niet over een startkwalificatie beschikken. Een startkwalificatie is een mbo2, havo of vwo-diploma. De consulenten stimuleren deze jongeren om toch nog een diploma te halen. Met een diploma hebben de jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt en werk dat bij hen past. De RMC-consulenten zijn regelmatig aanwezig op ROC Gilde Roermond en Citaverde College Roermond.

De leerplichtambtenaren en RMC-consulenten werken vanuit de gemeente Roermond en zijn bereikbaar via telefoonnummer (0475) 388 200.Posted in: roerdalen, roermond