By juli 18, 2012 11:52 am Lees verder →

Limburg: Per oktober ook energiesubsidie voor huurders

Roerdalen – Vanaf 1 oktober 2012 kunnen huurders die energiebesparende maatregelen willen treffen of Per oktober ook energiesubsidie voor huurders subsidie kan oplopen tot € 1000,00 per woning. In toaal is voor huurders € 2 miljoen beschikbaar.

De Limburgse Energiesubsidie startte 21 mei dit jaar voor woningeigenaren, sport- en vrijetijdsverenigingen,scholen en gemeenschapshuizen. In totaal was er € 1 miljoen te vergeven. Op 8 juni stemde Provinciale Staten in met een voorstel waardoor het totale subsidiebedrag vermeerdert tot  € 7,5 miljoen. Ook is bepaaYld dat huurders, onder dezelfde voorwaarden als woningeigenaren, in aanmerking komen voor subsidie.
 
Op = op
Voor de subsidieregeling geldt: op = op. Als de subsidiepot leeg is, krijgt niemand meer subsidie. Deze subsidie kan voor de sport- en vrijteijdsverenigingen, scholen en gemeenschapshuizen oplopen tot € 2000,- per gebouw. In totaal is hiervoor € 2 miljoen beschikbaar. Voor koopwoningen kan de subsidie oplopen tot € 1000,- per woning. Daarvoor is  € 3,5 miljoen beschikbaar. Huurders kunnen vanaf 1 oktober 2012 voor een subsidie tot  € 1000,- een beroep doen op de resterende € 2 miljoen. Subsidies worden achteraf verstrekt. Voor de nieuwe doelgroep huurders betekent dat alleen kosten die na 1 oktober 2012 zijn gemaakt (aankoop materialen en of opdrachtverlening werkzaamheden) in aanmerking komen voor subsidie.
 
Succesvol
Gedeputeerde Patrick van der Broeck is blij met de uitbreiding van de subsidieregeling: “De subsidieregeling is zeer voortvarend van start gegaan. Komende tijd ontvangen bijna 600 woningeigenaren een positief subsidiebesluit. Daarnaast zijn er evenveel aanvragen binnengekomen die nog beoordeeld worden. Met de subsidieregeling kunnen we mensen helpen die duurzaam bezig willen zijn: zowel met energiebesparing als met energieopwekking. Enerzijds vanuit de duurzame gedachte, anderzijds – ook belangrijk in deze tijd – voor een lagere energierekening. Ook huurders willen hierin investeren. Dat kunnen zij vanaf oktober ook. De Limburgse woningcorporaties denken actief mee en willen graag een steentje bijdragen. Om alle plannen eerst goed vorm te geven, gaat de Limburgse Energiesubsidie voor huurders van start op 1 oktober 2012. De 2 miljoen hiervoor reserveren we nu al.”Posted in: roerdalen