pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By mei 11, 2014 2:22 pm Lees verder →

Limburgse waterschappen gaan fuseren: iedereen hetzelfde tsrief

Roerdalen – Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Peel en Maasvallei fuseren per 1 januari 2017. Iedereen in Limburg betaalt dan hetzelfde tarief aan waterschapsbelasting.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het ontwerpbesluit tot fusie van de Limburgse waterschappen vastgesteld. Dit besluit, waarin als nieuwe naam ‘Waterschap Limburg’ wordt voorgesteld, zal ter vaststelling worden aangeboden aan Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat fusie nodig is om een stabiele toekomst van het waterschapsbestel in Limburg te realiseren. Daarbij baseren Gedeputeerde Staten zich met name op een evaluatie waaruit onder andere blijkt dat de huidige waterschappen tegen hun grenzen aan zullen lopen, in bijzonder ten aanzien van robuustheid en bestuurlijke effectiviteit (slagvaardigheid). Van de verschillende onderzochte vormen van samenwerking biedt fusie, zo wordt in het evaluatierapport aangetoond, de meeste meerwaarde. De eenduidigheid van bestuur bij een fusie komt de samenwerking met partners in de waterketen (gemeenten en waterleidingbedrijf) ten goede.

Na fusie ontstaat er één tariefstelsel voor heel Limburg. Het ontstaan van één tariefstelsel houdt in dat de bestaande verschillen in de tarieven tussen het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Peel en Maasvallei zullen verdwijnen. De tarieven na fusie zijn de verantwoordelijkheid van het nieuwe waterschapsbestuur. Het bestuur heeft, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, de mogelijkheid té grote tariefsprongen te voorkomen.

Provinciale Staten nemen in juli een definitief besluit over de fusie van de beide Limburgse waterschappenPosted in: roerdalen