pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By december 20, 2018 2:20 pm Lees verder →

Medipoint Gr Kruis Roermond en Echt samen in Roermond verder

Roermond/Echt -Van­af maan­dag 24 de­cem­ber 2018 wor­den de ac­ti­vi­tei­ten van de Me­di­point | Groe­ne Kruis win­kels in Roer­mond en Echt voort­ge­zet op een nieu­we lo­ca­tie aan de Kempweg 33, zo meldt Roerdaljournaal.nl De winkel is okk doordeweeks hele dagen geopend.
Bei­de win­kels wor­den sa­men­ge­voegd tot één gro­te nieu­we win­kel­lo­ca­tie in Roer­mond.

De nieu­we win­kel­lo­ca­tie

Met cir­ca 300m2 vloer­op­per­vlak­te heb­ben we een prach­ti­ge lo­ca­tie ge­von­den aan de Kemp­weg 33 in Roer­mond. De­ze lo­ca­tie biedt vol­doen­de ruim­te om naast het hui­di­ge aan­bod het as­sor­ti­ment uit te brei­den met di­ver­se gro­te pro­duc­ten. Hier­naast is er vol­doen­de ruim­te om di­ver­se eve­ne­men­ten, zo­als the­ma- en ad­vies­da­gen te or­ga­ni­se­ren. U kunt hier van maan­dag t/m za­ter­dag te­recht voor het op­ha­len en in­le­ve­ren van uit­leen­hulp­mid­de­len en het hu­ren of ko­pen van zorg- en wel­zijns­hulp­mid­de­len.

Adres­ge­ge­vens

Me­di­point | Groe­ne Kruis
Kemp­weg 33
6045 EG Roer­mond

Ope­nings­tij­den

Ma t/m vr: 09.00 – 17.30 uur
Za: 10.00 – 16.00 uur

Slui­ting hui­di­ge win­kels Roer­mond en Echt

De win­kel aan de West­ho­ven 5 in Roer­mond zal voor het laatst open zijn op vrij­dag 21 de­cem­ber 2018 en de win­kel aan de Du Com­mer­ce 3 in Echt is voor het laatst open op za­ter­dag 22 de­cem­ber 2018.

Vra­gen? Neem con­tact op!
Heeft u vra­gen over on­ze dienst­ver­le­ning? Dan kunt u con­tact op­ne­men met on­ze klan­ten­ser­vi­ce via 088 – 10 20 100 of be­zoek on­ze web­si­te.KPosted in: algemeen, roermond