By december 25, 2012 1:11 pm Lees verder →

Meer misdrijven opgelost in Brabant, aldus politie

Zuidoost-Brabant – De politie in Zuidoost-Brabant heeft in 2012 meer misdrijven opgelost dan het jaar ervoor en ook het totale oplossingspercentage ging omhoog. Het aantal aangiften van woningbraken ging voor het eerst in jaren naar beneden. Dat blijkt uit de voorlopige* jaarcijfers over 2012 van het Politiekorps Brabant Zuid-Oost.

Woninginbraken
Omdat de woninginbraken in de regio de laatste jaren alsmaar bleven stijgen, heeft de politie in 2012 veel energie gestoken in het voorkomen en oplossen ervan. Zo werd na vrijwel elke woninginbraak technisch onderzoek gedaan, hielden agenten buurtonderzoeken, en kregen inwoners informatiebrieven met tips om inbraken tegen te gaan. Die aanpak lijkt resultaat gehad te hebben. Het aantal aangiften van woninginbraken daalde met ongeveer 100 (van 4.364 naar 4.265) en het oplossingspercentage ging iets omhoog. De politie blijft er wel op hameren dat mensen zelf veel kunnen doen om een inbraak in hun woning te voorkomen door simpele maatregelen te nemen: sluit ramen en deuren altijd af, gebruik goed hang- en sluitwerk, schakel de buren in bij vakanties, etc.

Overvallen
Het aantal gepleegde overvallen lijkt dit jaar lager uit te gaan vallen dan in 2011: 83 tegenover 94. Bovendien is het oplossingspercentage fors gestegen, ook dankzij de hulp van alerte burgers. Omdat overvallen veel impact hebben op de slachtoffers, heeft het oplossen en zo mogelijk voorkomen ervan hoge prioriteit. Politie Brabant Zuid-Oost zet daar dan ook fors op in. Zo worden potentiële overvallers extra in de gaten gehouden, bijvoorbeeld door bij hen op huisbezoek te gaan. Ook gaan agenten langs bij overvalgevoelige winkels, zoals tankstations en juweliers, om informatie en preventietips te geven. Bij de aanpak van overvallen werkt de politie nauw samen met het Openbaar Ministerie, de gemeenten, het bedrijfsleven en de woningbouwverenigingen.

High impact-criminaliteit
Behalve aan de al genoemde woninginbraken en overvallen besteedde de regionale politie dit jaar veel aandacht aan het oplossen van de andere misdrijven die een directe invloed hebben op de slachtoffers: de zogenoemde ‘high impact-criminaliteit’. Het gaat daarbij ook om bedreiging, mishandeling, openlijk geweld en straatroof. In alle categorieën, behalve bij straatroof, gingen de oplossingspercentages omhoog ten opzichte van 2011.

Overige misdrijven
In de regio werd dit jaar vaker ingebroken in auto’s dan in 2011: het aantal aangiften steeg van 4.400 naar 4.900. Ook werden meer (brom)fietsen gestolen (6.450 tegenover 6.250) en werden meer mensen de dupe van zakkenrollers (1.750 tegenover 1.630). Daar staan dalingen tegenover van het aantal inbraken in bedrijven (van 1.940 naar 1.530), vernielingen (van 6.150 naar 5.520) en autodiefstallen (van 900 naar 840). Dit jaar kwamen acht mensen door een (vermoedelijk) misdrijf om het leven, tegen zes personen het jaar ervoor. Op één na alle moord- en doodslagzaken zijn door de politie opgelost.

Overgangsjaar
Het jaar 2012 was voor Politie Brabant Zuid-Oost een ‘overgangsjaar’ naar de invoering van de landelijke politie op 1 januari 2013. Korpschef Simone Steendijk: “Binnen ons korps is dit jaar veel werk verzet om die overgang voor te bereiden. Daarnaast hebben we ons ook volop gericht op het operationele politiewerk. Wij hebben ons op alle fronten ingespannen om de aangiften die zijn binnengekomen in behandeling te nemen en op te lossen. En als je dan naar de totaalcijfers kijkt, lijkt dat ook gelukt. Ik ben vooral tevreden over de daling van het aantal woninginbraken en overvallen, dat waren toch de belangrijkste speerpunten van 2012”.

Heterdaadkracht
De korpschef realiseert zich dat de politie het niet alleen kan. Ze roept de inwoners van de regio dan ook op om de politie te blijven helpen: “Doe altijd aangifte van een strafbaar feit, bel altijd de politie als u iets verdachts ziet, geef alle informatie door die u heeft. Alleen met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat zaken worden opgelost of worden voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat ruim tachtig procent van de aanhoudingen plaatsvindt op basis van een heterdaadmelding. Blijf ons dus vooral bellen als u iets verdachts ziet, want daardoor kunnen wij de heterdaadkracht verhogen. Wij blijven u ook actief betrekken bij ons werk. Dat doen we onder meer door het sturen van Burgernetberichten en middels de twitterende buurtbrigadiers. Nogmaals: wij kunnen het niet alleen en hebben uw hulp hard nodig”, aldus Simone Steendijk.

* Voetnoot:
Deze voorlopige jaarcijfers over 2012 zijn als volgt samengesteld: de eerste elf maanden van dit jaar (januari t/m november 2012) zijn volledig meegeteld. Daarbij opgeteld zijn de resultaten van de maand december 2011. De jaarcijfers zijn dus voorlopig, omdat de definitieve aantallen van de maand december 2012 pas begin 2013 bekend zullen zijn.Posted in: politie