pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By april 29, 2011 7:30 am Lees verder →

Minister heeft profiel van nieuwe gouverneur in Limburg gekregen

Roeralen/Maastricht – In deen extra-vergadering, dd 20 april 2011, hebben provinciale State van Limburg de profielschets nieuwe Gouverneur Limburg vastgesteld en is die door statenlid Jos van Rey aan minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) overhandigd(zie foto) . Limburg is op zoek naar een Gouverneur die voorop gaat op weg naar het Limburg van de toekomst: een innovatieve talentrijke provincie waar mensen met plezier wonen en bedrijven zich graag vestigen.

Profielschets
In verband met het aangekondigde vertrek van de huidige Commissaris van de Koningin (CdK) in Limburg, L.. Frissen, per 1 juli 2011 ontstaat per die datum de vacature van CdK in Limburg.
Conform de regels die daarvoor gelden dient vóór het openstellen van de vacature door Provinciale Staten een profielschetsvergadering gehouden te worden. In deze vergadering stellen Provinciale Staten specifieke eisen vast die aan de te benoemen commissaris worden gesteld met betrekking tot de vervulling van het ambt. Ter voorbereiding van deze vergadering hebben de fracties zich verenigd om een concept-profielschets op te stellen. Deze profielschets werd ongewijzigd vastgesteld (over een half uur verschijnt op deze site de volledige profielschets).
De profielschets beschrijft onder meer de gewenste bestuursstijl en de wijze waarop de nieuwe gouverneur als boegbeeld dient te opereren in en buiten Limburg. Beschreven is ook de wijze waarop verwacht wordt dat invulling wordt gegeven aan het voorzitterschap van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en tenslotte worden de specifieke taken genoemd die gekoppeld zijn aan de hoedanigheid van een Commissaris van de Koningin. Het profiel vraagt veel aandacht voor het bewaken van de ambtelijke en (politiek) bestuurlijke integriteit binnen en buiten de provincie Limburg en een actieve houding hierin van de nieuwe CdK. PS zoekt een CdK die boven de partijen en tussen de Limburgers staat: een verbinder die niet wars is van een onconventionele aanpak.
In aanwezigheid van minister Donner gingen de fractieleiders van SP, GroenLinks en PvdA nog in op een aantal specifieke kwaliteiten van de kandidaat. Vervolgens gaf de minister een toelichting op het te volgen proces en stelde nog een aantal vragen. Zelf noemde de minister als belangrijke aandachtspunten voor de CdK: de functie van Rijksorgaan en bewaker van de integriteit. Als een van de belangrijkste criteria noemde hij het beschikken over bestuurlijke ervaring, het gevoel hebben voor de economische en externe ontwikkelingen, naast benoembaarheid en beschikbaarheid. Verder sprak de minister de hoop uit dat er zich veel goede vrouwelijke sollicitanten melden.
De vacature is op 21 april 2011 opengesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. De sluitingstermijn is vastgesteld op 12 mei a.s. De Vertrouwenscommissie uit Provinciale Staten streeft ernaar om voor het zomerreces met een voordracht te komen voor de opvolger van Gouverneur Frissen. Minister Donner benadrukte in het bijzonder het belang van vertrouwelijkheid in het hele proces.

Vertrouwenscommissie
Elke fractie is met een Statenlid vertegenwoordigd in de Vertrouwenscommissie. De samenstelling is als volgt: C. Bosman (PVV), M. van Helvert (CDA), L. van Bilsen (VVD), P. van Dijk (PvdA), T. Coppus (SP), mw. M. van Tulder (GroenLinks), H. van Wageningen (D66) en A. Leppers (50PLUS).Posted in: Geen categorie