By november 19, 2011 11:25 am Lees verder →

Monumentencommissie Roerdalen vergadert 21 november as

Vergadering Monumentencommissie op 21 november

Roerdalen – Op maandag 21 november vergadert de Monumentencommissie van de gemeente Roerdalen in het gemeentehuis in SInt Odiliënberg. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in kamer 0.18.

Agenda
1. Opening
2. Verslag vergadering 17 oktober 2011
3. Mededelingen
4. Monumenteninventarisatie
5. Actiepuntenlijst
6. Rondvraag
7. Sluiting

Als u bij deze vergadering aanwezig wilt zijn, moet u zich vooraf aanmelden. Dat is nodig vanwege de manier waarop de toegankelijkheid van het gemeentehuis in de avonduren is geregeld. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht en bent u belanghebbende, dan moet u dat ook vooraf melden. In dat geval moet u laten weten om welk agendapunt het gaat en moet u ook uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven. Aanmelden kan bij de secretaris van de monumentencommissie, Tresie Schreurs-Sikkes, telefoon: (0475) 538 888 of [email protected] Aanmelden voor de vergadering kan tot uiterlijk 15.00 uur op maandag 21 november.Posted in: roerdalen