By juli 30, 2015 10:44 am Lees verder →

Morgen, 31 juli, start Budgetkring Roermond

Roermond – Morgen 31 juli starten in Roermond zogenaamde budgetkringen. Op vrijdag 31 juli om 14.00 uur vindt hierover een informatiebijeenkomst plaats in de Donderie.
De informatiebijeenkomst vindt plaats op:
Vrijdag 31 juli
Aanvang 14:00 uur
Locatie: Donderie, Donderbergweg 47-49
De bijeenkomst duurt ongeveer een uur
Wat is een budgetkring?
Budgetkringen zijn bedoeld voor mensen die anders om willen gaan met hun geld. Het doet er niet toe of ze hiertoe worden gedwongen omdat ze over minder geld beschikken of dat ze hiervoor bewust kiezen. Voor iedereen die bezig wil zijn met de vraag “Hoe kan ik een leuk leven hebben met een smallere beurs?” kan de Budgetkring een goed hulpmiddel zijn.
In Budgetkringen leren mensen met elkaar en van elkaar. Het zijn geen praatgroepen, maar werkgroepen, bedoeld voor persoonlijke actie. Uit onderzoek blijkt dat actief meedoen in de Budgetkring deelnemers bewust maakt van hoe ze met hun geld omgaan, welke keuzes ze maken, wat ze werkelijk belangrijk vinden en hoe ze dit kunnen realiseren. Zij leren omgaan met hun financiële situatie en worden daardoor sterker en positiever.
De KRACHT van de Budgetkring is dat je SAMEN met anderen bezig bent. Je krijgt STEUN en geeft die ook. Je staat er niet alleen voor!
Werkwijze
Een Budgetkring bestaat uit 7 tot 10 deelnemers en een kringbegeleider, die een speciale training heeft gehad en gecoacht wordt. Er is een lesbundel, Gelukkig met Genoeg, met opdrachten, taken en tips.
Een kring komt regelmatig bij elkaar; het programma bestaat uit veertien bijeenkomsten.
Je gaat concreet aan de slag om dingen anders aan te pakken. Het gaat om allerlei praktische zaken waarmee meteen voordeel te behalen is, zoals budgetteren, handig inkopen, zuinig met energie, goed en goedkoop huishouden doen. Je leert ook anders met problemen omgaan, opkomen voor jezelf en beter in je vel te zitten.
De organisatie van de budgetkringen is een door het Oranje Fonds gestimuleerd initiatief dat de gemeente Roermond aanbiedt aan mensen met financiële problemen. Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden.
Deelname bijeenkomst
Als u deel wil nemen aan deze bijeenkomst stuur dan een e mail naar: [email protected] of telefonisch via telefoonnummer (0475) 359 669 of 06 511 42 227.Posted in: roermond