pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By maart 24, 2014 2:01 pm Lees verder →

Motie Provincie: vernieuwd zwembad Echt heeft regionale functie

Echt-Susteren –
Een vernieuwd zwembad met regionale zwem-faciliteiten in Echt-Susteren, een goed bereikbaar voorzieningencentrum in Nederweert dat gericht is op de toekomst en een levendig en aantrekkelijk centrum dat past bij het Peeldorp Meijel. Deze drie projecten passen geheel binnen de provinciale visie op het gebied van Wonen en Leefbaarheid en ontvangen dan ook een totale financiële bijdrage van maximaal € 3.755.006,50 via de motie Stimulering Bouw.

“Met deze projecten komt de totaalteller van de ‘Stimulering bouw in crisistijd’ op 2.601,8 mensjaren werk. Daar is de bouwsector en de vele mensen die er werkzaam zijn mee geholpen”, aldus gedeputeerde Lebens.

De Bandert
Het Echt-Susterense zwembad De Bandert krijgt een duurzame functie voor recreatieve arrangementen en sport- en zorg arrangementen ten behoeve van de groeiende groep ouderen, chronisch zieken en gehandicapten in de regio. Bovendien blijft deze regionale faciliteit onderdak bieden aan lokale en regionale verenigingen, zwemonderwijs, cliënten/ patiënten van enkele grote zorginstellingen en aan recreanten. Het nieuwe zwembad zal zo’n 2.000 m2 beslaan, waarbij de twee zwembassins met beweegbare bodem een functioneel wateroppervlakte bieden van 452 m2. Verder voorziet het ontwerp expliciet in energiebesparende maatregelen. Daarnaast omvat het project de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inclusief het bieden van stage- en leerplaatsen.

Uitstraling Nederweert
Gemeente Nederweert zet in op het verbeteren van de uitstraling en de verblijfskwaliteit van het totale centrumhart. Daar draagt een betere verkeers-doorstroming in het centrum aan bij, door het invoeren van eenrichtingsverkeer in combinatie met een nieuwe parkeerrouting. Verder wil men op het Lambertushof een plein inrichten door daar de parkeerfunctie te verplaatsen naar de rand van het centrum. Met oog op totale toekomstige ruimte voor winkels en horeca van 2.200 m2 is daarvan 664 m2 nieuw en wordt 1.536 m2 gesaneerd. Verder is voorzien in 35 appartementen voor sociale verhuur. Dit project is in nauwe samenspraak met vastgoedeigenaren, retailers en centrummanagement ontwikkeld.

Peelbeeld Meijel
Het Dorpsoverleg in Meijel heeft het initiatief genomen voor een toekomstvisie voor het dorp, waarin thema’s als voorzieningen en infrastructuur prioriteit krijgen. Doel is om een levendig en aantrekkelijk centrum te creëren voor het Peeldorp als antwoord op de dreigende verloedering van de Dorpstraat en het Raadhuisplein. Naast het opnieuw inrichten van winkelpanden wil men het Peelbeeld van Meijel versterken door elementen aan te brengen als turfvelden, knuppelbruggetjes en waterpartijen om de historie van de Peel als ontginningsgebied te tonen. Voor toeristen moet het dorp (extra) aantrekkelijk worden door het vergroten van de ruimte voor terrassen en de mogelijkheden voor dagrecreatie.

Drie tranches
In het kadervan de motie’perspectiefvoorde bouwsector in crisistijd’ zijn er tot en met juni 2013 in een eerste tranche, 38 bouwprojecten door GS goedgekeurd. Daarna hebben PS in juni 2013 een motie aangenomen voor een tweede tranche. Hiermee zijn nog eens 17 projecten uiterlijk begin 2014 van start kunnen gaan. Vervolgens is in de begrotingsbehandeling op vrijdag 8 november 2013 een nieuwe motie in PS aangenomen voor een 3e tranche van de regeling ‘stimulering bouw in crisistijd’. Momenteel vindt afstemming tussen gemeenten en provincie plaats over bouwprojecten die in de werkvoorraad van pijplijnprojecten zitten en die in de loop van 2014 van start kunnen gaan.

Meer informatie: www.limburg.nl/stPosted in: Geen categorie