pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By november 6, 2014 11:45 am Lees verder →

Na 17 jaar herverkaveling Mergelland klaar voor de toekomst

image

Roerdalen/Mergelland – Zuid-Limburgs Centraal Plateau is nu klaar voor de toekomst
Met het landschap als grote winnaar is het project rondom de herinrichting van het Mergelland op 4 november 2014 succesvol afgesloten. “Herverkaveling heeft hier een centrale rol gespeeld. Hiermee neemt dit gebied een goede uitgangspositie in voor de toekomst”, aldus gedeputeerde Patrick van der Broeck.

De Landinrichtingswet 1985 stond aan de basis van ingrijpende herinrichting van Zuid-Limburg. Dit heeft geleid tot een belangrijke afweging tussen aan de ene kant de landbouw en aan de andere kant natuur en landschap. Zo zijn er concreet nieuwe bossen en zogenoemde lijnvormige landschapselementen (denk aan hagen en houtwallen) aangelegd, bijna 1.800 hoogstamfruitbomen aangeplant in kleine particuliere hoogstamboomgaardjes rondom kernen en bebouwing en ca. 22 kilometer aan hagen op perceelgrenzen. Hierdoor is een belangrijke bijdrage geleverd aan kwaliteitsherstel van het landschap. Bovendien is de landbouwstructuur in belangrijke mate verbeterd. Op deze manier hebben alle functies in het gebied hun eigen plaats gekregen.

De uitvoering van Centraal Plateau heeft in totaal 17 jaar in beslag genomen. Een periode waarin alle procedures zorgvuldig zijn doorgelopen, alle werkzaamheden de revue zijn gepasseerd en die alle gelegenheid heeft gegeven voor het doorvoeren van nieuwe beleidsinzichten. Een goed voorbeeld hiervan is de erosiebestrijding in het gebied, die de afgelopen natte zomer zijn nut heeft bewezen.

Het project is uitgevoerd door een landinrichtingscommissie, die speciaal hiervoor door de Provincie is benoemd met ondersteuning van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en het Kadaster. In het bijzijn van Paul Debey van de Stichting Ondernemd Bloesemlint, Andries Bouma van DLG en de commissievoorzitter Huub Strous is op 4 november j.l. deze commissie onder dankzegging voor haar werk formeel uit haar functie ontheven.Posted in: roerdalen