pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By juli 23, 2012 8:04 am Lees verder →

Nieuwe spelregels voor informatieverstrekking tussen besturen

Eowrdalen – De nieuwe wijze van interbestuurlijk toezicht, die op 1 oktober 2012 van kracht wordt, gaat uit van vertrouwen in de manier waarop provincies, gemeenten en waterschappen hun taken uitvoeren.

Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop informatie wordt gevraagd én verstrekt. Het bestuursorgaan dat met het toezicht is belast, dient – vooraf – bij provinciale verordening, dan wel bij ministeriële regeling, aan te geven welke systematische informatie periodiek moet worden verstrekt.

De spelregels voor deze informatieverstrekking staan in het Besluit tot vaststelling van regels over de verstrekking van systematische informatie in het kader van interbestuurlijk toezicht, dat op 19 juli 2012 is gepubliceerd in het Staatsblad. Deze algemene maatregel van bestuur (amvb) vormt het sluitstuk van de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) die op 1 oktober a.s. in werking treedt. Met deze herziening van het interbestuurlijk toezicht wil het kabinet een verschuiving teweeg brengen van specifieke naar generieke arrangementen.

In de amvb wordt enerzijds aangesloten bij de uit de praktijk van het toezicht gebleken behoefte aan informatie, terwijl anderzijds terughoudendheid wordt voorgeschreven. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de informatie die beschikbaar is voor de horizontale verantwoording (de verantwoording aan de gemeenteraad en provinciale staten). Deze maatregel draagt daardoor bij aan de afname van de interbestuurlijke administratieve lasten en zal bijdragen aan transparantie en efficiëntie van de overheid. Dubbele informatiestromen dienen te worden voorkomen en de al beschikbare gegevens dienen te worden hergebruikt. Daarnaast mag de verstrekte informatie niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij is gevraagd.Posted in: Geen categorie