pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 5, 2015 7:04 pm Lees verder →

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Cammaert Roermond

Ter gelegenheid van de Nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari 2015 heeft burgemeester Cammaert onderstaande nieuwjaarstoespraak gehouden.
Burgemeester Cammaert
Dames en Heren,
Hartelijk welkom in ons stadhuis. Fijn dat u er weer in zo grote getale bent.
Ik ben voor mezelf nog eens nagegaan met welk perspectief we hier vorig jaar bijeen waren. Voor velen stonden daar de naderende verkiezingen toch centraal en de decentralisatie van arbeidsmarkt, jeugd en AWBZ. Weinigen, ook ik niet, hebben ons gerealiseerd wat voor een hectisch jaar het zou worden.
We hebben de asbestzaak natuurlijk nog vers in beeld. Veel mensen zijn erdoor geraakt. Zorgen over wat wel mag en wat niet. Wanneer ben ik aan de beurt voor de schoonmaak. Maar ook begrip voor het feit dat het hier niet om een klein incident gaat maar een calamiteit met landelijke proporties en buitengewoon complexe vraagstukken, niet in de laatste plaats op het punt van de vraag hoe het gaat met het welzijn van mensen en wie zal dat betalen. Begrijpelijke vragen waar we vandaag een antwoord op kunnen geven. Het opruimen van de restvervuiling is nu gestart en over de kostenverdeling hebben we een akkoord. Maar bovenal geldt toch dat we weer kunnen bijdragen aan het welbevinden van mensen.
Een van de zaken die mij dit jaar misschien wel het meest is bijgebleven is het feit dat ik een dag na de asbestbrand op bezoek ging bij een mevrouw die in haar huis was overvallen. Eerder was zij door een dronken man aangereden en nog herstellende van een armkwetsuur. Doordat haar overvallers haar armen op haar rug hadden gebonden was de zieke arm weer ontzet geraakt. Ze had anderhalf uur in een berghok opgesloten gezeten en was totaal ontzet. Ze is liefdevol door haar dochter opgevangen die overigens zelf herstellende was van een zware operatie. Beiden in vertwijfeling hoe nu verder te gaan en onder begeleiding van slachtofferhulp.
Wat een contrast deze vrouw met al haar leed en zorgen voor wie het asbestgebeuren zo ver weg was en 71.000 hits alleen al op onze website in een dag betreffende asbest, en dat alles in dezelfde stad; ons Roermond. Het roept bij mij de vraag op wat is nu groot leed en wat klein? Maar doet die vraag er eigenlijk wel toe. Is dat verschil er wel. We moeten streven naar een goede zorg voor allen. We, is in dit geval niet alleen het gemeentebestuur maar wij allemaal.
Maar terug naar de hectiek. We hadden te maken met stroomstoringen. Ook die vroegen veel aandacht.
Velen van ons hebben intens meegeleefd met het MH 17 drama. Ook uit onze regio waren er getroffenen en we kenden allemaal wel iemand direct of indirect die met deze ramp te maken had. En wat goed dat we op de herdenkingsdag midden op de markt letterlijk een kring van verbondenheid hebben gevormd.
Geen kring maar een stoet was het die door Roermond trok in het donker. Een stil protest tegen uitspraken die een landelijk politicus had gedaan over een groep landgenoten. Uitspraken die alleen al uit een oogpunt van fatsoenlijk met elkaar communiceren niet te accepteren zijn. Velen groeperingen namen aan het protest deel.
Maar er was ook goed nieuws de schutterij Sint Urbanus uit Maasniel won het OLS. We hebben het schitterend gevierd en geloof me dit jaar wordt in onze stad in Leeuwen en Neel het OLS gehouden en we gaan er nog van horen. Maar wie had dat kunnen denken toen we vorig jaar hier stonden. Laten we blij zijn en trots op die mannen uit Maasniel die dit realiseerden.
Ook mooi: prinses Beatrix bezocht onze stad ter gelegenheid van de opening van een prachtige tentoonstelling over Joep Nicolas in het Cuijpershuis. Het Cuijpershuis dat zich steeds verder ontwikkelt tot een parel aan onze kroon. Zeker na het recent verlenen van de officiële museumstatus.
Nog iets moois bij stralende zon op onze markt de viering van het Nationale Waterkamp. NAWAKA. Duizenden jongeren enthousiast daarna samen op de Maas.
En dan toch de verkiezingen. Een nieuwe raad en een nieuw college van burgemeester en wethouders trad aan. Ik ga geen oordeel vellen over hoe of wat ervan. Dat zou mij ook niet passen als burgemeester. Waar ik wel iets van mag en moet vinden is de wijze waarop college en raad met elkaar dit jaar zijn omgegaan. Of er de nodige productie is geleverd of er zaken tot stand zijn gebracht die het belang van onze burgers en stad dienen. En dat is onmiskenbaar het geval.
Natuurlijk gaat het hier in raad en stad weleens pittig toe. Het is aantrekkelijk dan weer bepaalde meer negatieve beelden te laten zien en deze steeds weer te herhalen. Maar kijken we naar hetgeen we hebben gerealiseerd dan scoren we hoog. Dat kan alleen wanneer je als het erop aankomt de nodige saamhorigheid betracht. En die is betracht.
Vooreerst dan natuurlijk het feit dat Roermond aan het eind van deze maand een nieuwe burgemeester krijgt. Gekozen door de raad in grote eendracht na voortreffelijk voorwerk van de vertrouwenscommissie.
Opvallend was ook de harmonieuze wijze waarop we de grootste operatie in gemeenteland na de tweede wereldoorlog hebben geklaard. De decentralisatie van arbeidsmarkt, jeugd en AWBZ. De zogenaamde 3 D’s –operatie. We gaan dit alles niet alleen doen, maar in perfecte samenwerking op Midden-Limburgse schaal. De uitdaging ligt er nu in, de mensen te helpen die tussen wal en schip dreigen te vallen.
Ook politiek hebben we samen teruggekeken naar de wijze waarop we met het ECI-dossier zijn omgegaan. Dit heeft geleid tot een unanieme motie waarin lessen uit het verleden zijn getrokken en ook tot een plan voor de aanpak van het proces in de toekomst.
We besloten tot nieuwe initiatieven Roermond een sterker gezicht te geven aan de Maas. Door het Rosslagproject, Jazz City en de aanleg van een cruiseterminal. Overigens langlopende dossiers die van start konden.
De Singelring ligt er mooi gerenoveerd bij en door de vernieuwing van het bruggetje bij de ECI (het gaat niet alleen om grote dossiers), krijgt de zalm weer meer kans in de Roer.
Vorig jaar heb ik melding gemaakt van het feit dat Roermond toe is aan een fundamentele heroriëntatie op haar regionale positie. Dit standpunt wordt inmiddels algemeen gedeeld. De voorwaarden daarvoor zijn ook geschapen. De verhoudingen met de nabuur gemeenten zijn uitstekend. Er is een nieuwe regeling voor de samenwerking in Midden-Limburg afgesproken. Waarbij alle ruimte is voor initiatieven vanuit de gemeenteraad. De burgemeester van Roermond wordt voorzitter van dit verband. Overigens een belangrijke initiërende taak voor mijn opvolgster.
Dames en heren het was echt een hectisch jaar. Maar we zijn er goed doorheen gekomen. Graag wil ik namens college en raad u allen ook danken voor de samenwerking. Daarin wil ik ook onze medewerkers betrekken. Zij hebben veel onvoorzien extra werk voor de kiezen gekregen. Zonder hen en hun buitengewone loyaliteit hadden we het niet gered.
Dames en heren. Ik sluit af. Mijn laatste nieuwjaarstoespraak. 22 januari neem ik afscheid. Ik doe het met een optimisch gevoel over de toekomst van onze stad. Met die optimistische ondertoon wil ik graag een dronk op onze gezamenlijke toekomst uitbrengen. Een goed en gezond 2015.
Leve us Remunj.

Peter Cammaert,
Burgemeester van Roermond

bron: Gemeente RoermondPosted in: roermond