By augustus 2, 2012 7:34 am Lees verder →

Noc*Nmet werkt samen met Olympisch Netwerk Limburg

Roerdalen – Als eerste regionaal Olympisch Netwerk in Nederland heeft Limburg een samenwerkingsovereenkomst getekend met NOC*NSF. De samenwerking heeft betrekking op de komende Olympische periode 2013-2016.

In de Olympic Club in het Holland Heineken House in Londen ondertekenden Erik Lenselink (NOC*NSF), Noël Lebens (gedeputeerde Sport Provincie Limburg), Jack Opgenoord (directeur Huis voor de Sport Limburg) en Geert Ruigrok (directeur Topsport Limburg) het convenant.
 
Met de ondertekening geven NOC*NSF en het Olympisch Netwerk Limburg een duidelijk signaal af: samenwerking is noodzakelijk om de ambities van de Nederlandse sport te kunnen realiseren. Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Het convenant voorziet erin dat NOC*NSF en Olympisch Netwerk Limburg gezamenlijk optrekken om hun ambities mogelijk te maken.

Eén van de ambities van Limburg is om een excellerende sportomgeving te realiseren waarin iedere Limburg een leven lang kan sporten en het beste uit zichzelf kan halen: van recreant en talent tot topper, met en zonder beperking. Sport wordt als middel en doel ingezet om die omgeving te creëren en om van Limburg meer vitale en aantrekkelijker provincie te maken.
 
Limburg heeft dat vertaald in een eigen Limburgse Olympische Ambitie (LOA). Sport, bedrijfsleven, onderwijs, zorg en overheid werken als ‘vijf Olympische ringen’ samen om invulling te geven aan de Limburgse Olympische Ambitie.
 
Erik Lenselink, NOC*NSF, onderschrijft de ‘verbindende aanpak’ van Limburg. “We gaan sport de komende jaren inzetten om de samenleving beter te maken. Want als wij er samen met gemeenten, provincies, sportverenigingen en andere sportaanbieders in slagen om de gemiddelde sportdeelname in Nederland te verhogen en Nederland prestatief in de Top 10 van de wereld te brengen, dan heeft dat grote voordelige gevolgen voor bijvoorbeeld de gemiddelde gezondheid en hoeven we daar dus minder kosten voor te maken. Bovendien is het een stimulans voor onze economie. Dat krijgen we alleen voor elkaar als partijen samen optrekken en de krachten bundelen. Met de ondertekening van de regionale samenwerkingsovereenkomst met Olympisch Netwerk Limburg geven we daar in Limburg alvast vorm aan.”
 
Noël Lebens: samen met onze belangrijkste stakeholders uit de 5 ringen zet Limburg sport in om een internationale sportomgeving te creëren zodat een vitale samenleving ontstaat. Een samenleving met gezonde, inspirerende, ondernemende en sportieve burgers. NOC*NSF is voor ons een belangrijke partner en gaan de komende jaren deze samenwerking verder uitbouwen en concretiseren

Geert Ruigrok: “Ik ben verheugd dat we ook de komende Olympische periode weer samen optrekken met NOC*NSF. Dat doen we sinds 2008 en dat is uitstekend bevallen. De samenwerking geeft zowel NOC*NSF als het Olympisch Netwerk in Limburg de mogelijkheden om onze ambities te realiseren.”
 
Jack Opgenoord: “Dit convenant is weer een belangrijke stap om de Limburgse Olympische Ambitie verder vorm te geven. Samen met het NOC*NSF willen we dat Limburg  maximaal gebruik gaat maken van de kansen die de landelijke ontwikkelingen onze provincie kan bieden. Samen met de gemeenten en partners uit het verenigingsleven, het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven moeten we komen tot  uitvoeringsprogramma  voor sport en bewegen die nu daadwerkelijk structureel verankerd worden in onze samenleving.
 
Een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners in Limburg is onze uitdaging.”
 
 Posted in: roerdalen