By februari 14, 2011 2:11 pm Lees verder →

Ondernemersstem.nl stemwijzer voor ondernemers M-Limburg online

Roerdalen- Limburgse ondernemers kunnen vanaf nu bepalen naar welke politieke partij hun voorkeur uitgaat bij de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 2 maart. Aan de hand van stellingen kunnen zij op belangrijke onderwerpen de standpunten van verschillende politieke partijen met elkaar vergelijken via ondernemersstem.nl
De Partij van de Dieren en de PVV hebben niet gereageerd op de uitnodiging hun standpunten op de stellingen aan te leveren.

VNO-NCW Midden en MKB Midden hebben de stemwijzer ontwikkeld om het belang van deze verkiezingen te benadrukken en hen wegwijs maken in de verschillende verkiezingsprogramma’s. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn de infrastructuur, de kerntaken van de provincie, gemeentelijke herindeling, de Floriade 2012 en de herstructurering van bedrijfsterreinen en winkellocaties.

Provinciale Statenleden bepalen de koers op het gebied van onder meer bereikbaarheid en ruimtelijke ordening. Ook kiezen zij eens in de vier jaar de leden van de Eerste Kamer. Iedere stem tijdens de Provinciale Statenverkiezingen is dus mede bepalend voor de samenstelling van de senaat, die belangrijke wetsvoorstellen van de Tweede Kamer kan aannemen of verwerpen. Zo dreigde de Eerste Kamer in het najaar nog het gehele Belastingplan 2011 te verwerpen als de Tweede Kamer niet akkoord zou gaan met uitstel van het hogere BTW-tarief voor de podiumkunsten.

Uit de stemwijzer komt straks naar voren naar welke politieke partijen de voorkeur van de Limburgse ondernemer uit gaat. De Partij van de Dieren en de PVV hebben niet gereageerd op de uitnodiging hun standpunten op de stellingen aan te leveren. Het initiatief Ondernemerstem.nl is ook afgelopen juni tijdens de landelijke verkiezingen ingezet. Meer dan 10.000 ondernemers testten toen hun politieke voorkeur op de website. De VVD kwam daar als grote winnaar naar voren met 43 procent van de stemmen. Het CDA was met 36 procent een goede tweede.Posted in: roerdalen