pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 20, 2016 5:26 pm Lees verder →

Onderzoek aangifte bij politie : hoe gaat dat?

Roerdalen – In 2015 liet de Stichting Politie en Wetenschap onderzoek doen naar de vraag hoe burgers denken over de huidige aangiftemogelijkheden bij de politie. Een van de uitkomsten is dat bepaalde doelgroepen de internetaangifte liever vermijden, terwijl de mogelijkheid door anderen juist omarmd wordt. De onderzoekers adviseren aandacht te houden voor aangiftemogelijkheden waarbij persoonlijk contact mogelijk is. Dit sluit overigens aan bij de dienstverleningsgedachte van de politie.

Rond het doen van aangifte hanteert de politie in Nederland de multichannelstrategie. In deze aanpak kan de burger uit verschillende kanalen kiezen om – naar gelang het delict – aangifte te doen. Aangifte doen kan op het politiebureau, via internet, op locatie, telefonisch of in 3D. De politie stuurt bij sommige aangiftes op de mogelijkheid van internetaangifte. De internetaangifte blijkt het minst populair, maar is wel succesvol. Elke maand doen ongeveer dertigduizend mensen aangifte via internet. Dat is ongeveer 37 procent van het totale aantal aangiftes. En dit aandeel stijgt.

Multichannel
Oscar Dros, politiechef Noord-Nederland en portefeuillehouder Dienstverlening, herkent zich in de uitkomsten van het rapport. ‘Het biedt deels bevestiging voor reeds ingezette ontwikkelingen, maar ook een aantal handreikingen. Het onderzoek heeft ons bijvoorbeeld aan het denken gezet over de doelgroepen die internetaangifte liever niet gebruiken: laagopgeleiden, allochtonen en ouderen.’

Laagdrempelig en klantvriendelijk
Hij vervolgt: ‘Welke kanalen we ook aanbieden, de politie is en blijft 24/7 bereikbaar en beschikbaar. Als het nodig is, worden aangiftes zelfs bij mensen thuis opgenomen. Technologische ontwikkelingen maken dit ook steeds beter mogelijk. Persoonlijk contact, een aanbeveling uit het onderzoek, heeft en houdt ook voor ons prioriteit. Maar feit is dat veel mensen lichtere feiten, bijvoorbeeld een fietsendiefstal, snel willen kunnen melden om aangifte te kunnen doen bij de verzekering. Internet is dan een laagdrempelige en klantvriendelijke oplossing die 24 uur per dag beschikbaar is. Overigens is het kanaal voor het doen van aangifte altijd een vrije keuze.

Grote stappen in 2015
Het onderzoek door Bureau BSO en de Radboud Universiteit is grotendeels gebaseerd op data van voor februari 2015. Terwijl juist in 2015 grote stappen zijn gezet, met name op het terrein van eenduidige dienstverlening en online aangifte doen. Dros: ‘In april 2015 is de oude aangiftemodule volledig gemoderniseerd in nauwe samenspraak met burgerpanels. En eind 2015 is gestart met de ontwikkeling van Mijn Politie. Op deze persoonlijke en door DigiD beveiligde omgeving kunnen mensen die online aangifte deden, zien wat de status van hun aangifte is. En ondanks zware bezuinigingen op onze ICT, blijven we geld reserveren om de agent te voorzien van moderne communicatiemiddelen zodat hij steeds minder afhankelijk wordt van het politiebureau. Ook ter plaatse een aangifte opnemen, behoort dan tot de mogelijkheden. Een deel van de bezwaren uit het rapport van Politie en Wetenschap is hiermee ondervangen.

Ontwikkelingen in 2016
De politie werkt doorlopend aan het verder verbeteren van haar dienstverlening. In 2016 kunnen burgers gebruik gaan maken van Mijn Politie. Ook wordt een experiment gestart met 2D-aangifte. Deze vorm draait door beeldtelefonie om persoonlijk contact, maar biedt de burger ook gemak omdat hij, met een speciale politieapp, vanuit huis aangifte kan doen. Verder kijkt de politie samen met Slachtofferzorg hoe de inhoudelijke terugkoppeling aan slachtoffers, nu standaard voor woninginbraken, verder verbeterd kan worden. En last but not least krijgen aangevers de kans om zich uit te spreken over de kwaliteit van het contact met de politie tijdens het doen van aangifte.Posted in: politie, roerdalen