By maart 10, 2014 10:34 am Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Onderzoek communicatie gemeente naar burgerij Roerdalen: zowel oude als nieuwe communicatiemiddelen belangrijk

Roerdalen – Om in kaart te brengen hoe u over de verschillende communicatiekanalen van de gemeente denkt, is een onderzoek uitgevoerd onder ruim 400 inwoners van Roerdalen. Verschillende oude communicatiemiddelen, zoals RoerdalenBericht en de gemeentekalender zijn nog populair. Nieuwere communicatiemiddelen, zoals Facebook, zijn echter ook in opkomst. Door de gemeente is dan ook besloten om voorlopig een mix van oude en nieuwe communicatiemiddelen aan te houden. Hieronder vindt u een samenvatting van het onderzoek.

Algemeen
De meeste respondenten halen informatie van de gemeente Roerdalen uit de gemeentekalender, de gemeentepagina in de Trompetter en de website van de gemeente.

Dat de gemeentepagina in de Trompetter populair is, blijkt ook wanneer respondenten gevraagd wordt op welke wijze ze inwoners van de gemeente Roerdalen zouden willen informeren over verschillende thema’s binnen de gemeente. Per thema worden de volgende kanalen het meest genoemd:
– Een groot evenement binnen de gemeente:
– gemeentepagina in de Trompetter (RoerdalenBericht);
– nieuwsbericht op de website van de gemeente.
– Gemeentelijke verkiezingen:
– website van de gemeente;
– een verkiezingskrant;
– gemeentepagina in de Trompetter (RoerdalenBericht).
– Wanneer het afval wordt opgehaald:
– gemeentekalender;
– afvalkalender;
– website van de gemeente.
– Nieuwe taken van de gemeente met betrekking tot Jeugdzorg, langdurig werklozen en WMO:
– website van de gemeente;
– gemeentepagina in de Trompetter (RoerdalenBericht);
– folders of brochures.

Uit analyses blijkt dat de gemeentepagina in de Trompetter (RoerdalenBericht) vooral populair is bij de ouderen. Hoe jonger men is, hoe vaker men nieuwe communicatiemiddelen, zoals Facebook, wil inzetten.

RoerdalenBericht
Maar liefst 87% van de respondenten geeft aan RoerdalenBericht te lezen. Hoe ouder men is, hoe vaker men RoerdalenBericht leest. De respondenten vinden de informatie in Roerdalenbericht begrijpelijk, interessant, volledig en actueel. Daarnaast zou 57% RoerdalenBericht missen als deze er niet meer was. Dit zijn met name respondenten die geen smartphone of tablet hebben.
44% van de respondenten kent de digitale nieuwsbrief van de gemeente Roerdalen. Van degenen die hem niet kennen, wil 59% deze wel ontvangen. Ook blijkt dat als de bekendmakingen niet meer op de gemeentepagina in de Trompetter worden geplaatst, de meeste respondenten deze informatie via een digitale nieuwsbrief van de gemeente willen ontvangen.

Gemeentekalender
Vrijwel iedereen heeft de gemeentekalender 2013 ontvangen en deze wordt met name gebruikt om te kijken wanneer het afval wordt opgehaald.

27% van de respondenten kent de digitale evenementenkalender van de gemeente. Hiervan heeft 72% de kalender ook wel eens gebruikt, vooral om een evenement op te zoeken. Van degenen die de kalender niet kennen, geeft 67% aan dat ze deze in de toekomst wel willen bezoeken.

Gemeentegids
28% van de respondenten gebruikt de gemeentegids nooit en 5% gebruikt deze vaak. De overige respondenten gebruiken de gemeentegids af en toe of zelden. De gemeentegids wordt met name gebruikt om telefoonnummers van organisaties, bedrijven of verenigingen in Roerdalen op te zoeken. Daarnaast geeft 55% aan dat ze de gemeentegids gebruiken om informatie over gemeentelijke producten op te zoeken.
Hoewel 74% de gemeentegids niet ongebruikt weggooit, zou slechts 33% de gemeentegids missen als deze er niet meer is. Verder blijkt dat 69% de informatie die in de gemeentegids staat ook op een andere wijze kan vinden. 50% is van mening dat het voldoende is als de gemeentegids elke 2 jaar verschijnt. Vooral ouderen en respondenten zonder smartphone of tablet zouden de gemeentegids missen als deze er niet meer is.

Parochieblaadjes
Maar liefst 64% van de respondenten leest het parochieblaadje uit de eigen kern vaak; dit zijn met name ouderen. Volgens 63% zijn de parochieblaadjes een handig middel om mensen in een bepaalde kern te bereiken. Daarnaast is 23% van mening dat de gemeente geen informatie in de parochieblaadjes zou moeten plaatsen.

Lokale omroep
38% van de respondenten bekijkt geen programma’s van OR6. Degenen die wel naar OR6 kijken, kijken vooral naar de uitzendingen met carnaval, de kabelkrant, Sjpek mit Eier en de raadsvergaderingen. Vooral zestig-plussers kijken naar de raadsvergaderingen. In Posterholt wordt vaker naar OR6 gekeken dan in Herkenbosch en Melick. De programma’s die bekeken worden, worden over het algemeen allemaal positief beoordeeld.

Raadsvergaderingen
42% van de respondenten wist dat ze op de website van de gemeente de raadsvergaderingen kunnen terugkijken per agendapunt. 17% van alle respondenten heeft dit ook wel eens gedaan. 30% van de respondenten geeft aan dat ze de raadsvergaderingen het liefst op tv kijken en 26% zou dit het liefst via internet willen doen. 20% heeft geen voorkeur. Uit analyses blijkt dat relatief veel respondenten uit Sint Odiliënberg voorkeur hebben voor uitzendingen op tv, terwijl relatief veel respondenten met een smartphone of tablet juist een voorkeur hebben voor uitzendingen op internet.

Nieuwe communicatiemiddelen
Van de respondenten die een smartphone of tablet hebben, heeft 14% geen behoefte aan een app van de gemeente. Degenen die wel behoefte aan een app hebben, willen in deze app vooral informatie zien over wanneer het afval wordt opgehaald en openingstijden en belangrijke telefoonnummers van de gemeente.
66% van de respondenten gebruikt sociale media, vooral Facebook. Hoe jonger men is, hoe vaker men hiervan gebruik maakt. Als de gemeente een Facebook-pagina heeft, zou 54% van de Facebookgebruikers die wel willen “liken”. Van de Twitteraars zou 42% de gemeente op Twitter willen volgen en 26% geeft aan dit al te doen. Als de gemeente Twitter als kanaal voor dienstverlening zou gaan inzetten, geeft 53% van de respondenten aan hier gebruik van te willen maken.

Over het digitaal platform zijn de meningen verdeeld. Zo geeft 37% aan dat ze het digitaal platform zouden willen bezoeken, terwijl 25% dit niet zou willen. Daarnaast geeft 35% aan dat ze zich zouden aanmelden voor het platform, terwijl 31% dit niet zou willen. Uit analyses blijkt dat relatief veel respondenten tussen de 40 en 60 jaar en respondenten met een smartphone of tablet geïnteresseerd zijn in het digitale platform. Respondenten jonger dan 40 jaar vinden relatief vaak dat Facebook als digitaal platform voldoende is.Posted in: roerdalen