By februari 9, 2014 8:08 am Lees verder →

Onderzoek kelders kasteel Montfort van start gegaan

Montfort – Deze weeek is, na een uitvoerige voorbereiding, het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek naar de kelders van kasteel Montfort begonnen. Hierbij waren wethouder Chrit Wolfhagen van de gemeente Roerdalen en bouwhistoricus Teun Dorrepaal aanwezig, evenals Fedor Coenen, voorzitter van Stichting Kasteel Montfort.

Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek vindt plaats op twee locaties binnen het kasteel. Van de oostelijke kelder is het de bedoeling om deze volledig te ontgraven en vervolgens te restaureren. Het ontgraven gebeurt laagsgewijs. Het vrijgekomen zand en puin zal met bakjes uit het kasteel worden getakeld.

Zuidvleugel
In het zuidelijk deel van het kasteel wordt tegelijkertijd een verkennend onderzoek gedaan naar de kelders van de zuidvleugel. De proefsleuf die hiervoor wordt aangelegd heeft inmiddels op ongeveer anderhalve meter diepte een mergelmuur aan het licht gebracht. Het gaat om een forse muur van ruim twee bij twee meter. Deze muur wordt eerst goed gedocumenteerd. Daarna gaat het graven verder.

Uitvoering en bijdragen
Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door VU-hbs, De Bouwloge neemt het bouwhistorisch onderzoek voor haar rekening. Zij doen dat samen met vrijwilligers uit Montfort en omstreken. Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek naar de kasteelkelders is mogelijk dankzij bijdragen van de Provincie Limburg, de gemeente Roerdalen, de Stichting Vrienden van Kasteel Montfort en de Meindersma-Sybenga Stichting.Posted in: roerdalen