By april 19, 2012 1:09 pm Lees verder →

Onderzoek: kop van Limburg moet snel gaan samenwerken

Mook – Bergen, Gennep en Mook en Middelaar moeten samen de mogelijkheden verkennen voor een bindende samenwerking, want die is onontkoombaar. Dat zegt mr. Jos Houben van Houben & Partners B.V. in een rapport dat 11 april in Ottersum aan Gouverneur Theo Bovens en de drie gemeenten is gepresenteerd (zie foto).

Minister Donner van Binnenlandse Zaken blies een jaar geleden een gemeentelijke herindeling in de kop van Noord-Limburg af omdat de gemeenten het er niet allemaal mee eens waren. De minister vroeg toen aan de Provincie een nieuwe afweging te maken om het bestuur in deze regio te versterken. Daarop is Houben gevraagd de mogelijkheden te verkennen.

Uit zijn onderzoek blijkt dat samenwerking op tactisch, operationeel en uitvoeringsniveau voor alle drie de gemeenten noodzakelijk is. Niet alleen vanwege het toenemend beroep van burgers en bedrijfsleven op betere dienstverlening maar ook in verband met de nieuwe taken die op de gemeenten afkomen. Bijvoorbeeld als het gaat om uitvoering van de Wet werken naar vermogen, Jeugdzorg en begeleiding van de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ).

Houben beveelt daarom aan snel samen gaan te werken op gebieden waar de gemeenten het gedrie├źn al met elkaar over eens zijn. Samenwerking op strategisch niveau zou bij voorkeur gezocht moeten worden binnen de Regio Venlo. De relatie van Mook en Middelaar met de regio Nijmegen wordt als een gegeven gezien. Aan de grenzen van provincie en veiligheidsregio kan volgens Houben echter niet worden getornd. De gemeenten in de Kop van Noord-Limburg wordt dan ook aangeraden samenwerking binnen de provincie Limburg te zoeken. De aangrenzende Brabantse en Gelderse gemeenten gaan immers intussen hun eigen weg om zich te versterken. Wel kan op een enkel dossier samen worden gewerkt over de provinciegrens heen.

Houben adviseert de Provincie bij het proces van samenwerking een actieve en ondersteunende rol te vervullen. Komend najaar zouden dan de bevindingen en conclusies kunnen worden besproken, op basis waarvan vervolgafspraken kunnen worden gemaakt.Posted in: Geen categorie