By april 14, 2014 1:36 pm Lees verder →

Ook in Roerdalen nieuwe taken gemeente zorg en werk

Nieuwe taken zorg, jeugd en werk

De gemeente krijgt vanaf 2015 nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Ook de bijbehorende budgetten komen naar de gemeente maar met een forse bezuiniging.

Het wordt voor de gemeente een uitdaging om de taken met minder geld uit te voeren. Tegelijkertijd biedt het ook kansen om zorg en ondersteuning anders en dichter bij huis te regelen. In dit artikel leest u in het kort waar de nieuwe taken op neer komen.

Eén van de nieuwe taken is de uitvoering van de Jeugdhulp. De uitvoering van de hulp gebeurt door professionals vanuit de jeugd- en gezinsteams. Wat verandert is dat er meer uitgegaan wordt van de eigen kracht van het gezin en hun omgeving. Bijvoorbeeld familie, vrienden en buren. Zij kunnen helpen met het op tijd signaleren van problemen en het ondersteunen van het gezin. Kan het gezin het probleem niet zelf oplossen, dan wordt passende hulp geboden vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Langdurige zorg
Vanaf 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van thuiswonende inwoners met langdurige zorgvragen. Het streven is dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, leven en meedoen in onze samenleving. Inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen deze nog steeds. Misschien niet altijd precies wat u vraagt, maar wel wat u nodig heeft. Deskundige medewerkers voeren hierover het gesprek en denken mee over oplossingen. Ondersteuning vanuit de eigen omgeving wordt steeds belangrijker.

Passend werk
Daarnaast krijgt de gemeente nieuwe taken vanuit de participatie wet. Deze wet vervangt een aantal andere wetten op het gebied van werk en inkomen. Doel is om zoveel mogelijk mensen (naar vermogen) door werk in hun eigen onderhoud te laten voorzien. Het gaat daarbij vooral om mensen met een arbeidsbeperking.

Informeren
De gemeente Roerdalen werkt voor Jeugdhulp en de nieuwe Wmo samen met de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roermond. Met alle Midden-Limburgse gemeenten werken we aan de Participatiewet. Het is belangrijk om alle betrokkenen goed te informeren over en te betrekken bij de veranderingen. Een eerste aanzet hiertoe is een artikelenreeks op deze website en de gemeentelijke informatiepagina in De Trompetter, RoerdalenBericht.Posted in: roerdalen, roermond