pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By mei 21, 2017 3:52 pm Lees verder →

Opnieuw impuls voor innovatie landbouw en tuinbouw Limburg

Roerdalen/Maastricht -.Maar liefst 4,5 miljoen euro stelt de Provincie Limburg inclusief EU-gelden beschikbaar voor het versterken van de Limburgse land- en tuinbouw. Met name door in te zetten op innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht. Binnen het Europese Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) kunnen agrarische ondernemers en betrokken partners goed onderbouwde aanvragen tot en met 14 juli 2017 indienen.

De komende weken worden vijf onderdelen open gesteld voor aanvragen. Variërend van kennisdeling tot fysieke investeringen, van samenwerking tot het verbeteren van de kwaliteit van grondewater. De aanvragen kunnen betrekking hebben op één of meer van de volgende thema’s:

focus op winst (waarde) op meerdere terreinen, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, et cetera;
beter beheer van de risico’s in het productieproces;
minder grondstoffengebruik en/of een gesloten kringloop;
klimaatmaatregelen om de uitstoot van milieubelastende stoffen te verminderen;
aanpassingen met betrekking tot het veranderend klimaat;
verbetering van dierenwelzijn en –gezondheid;
behoud en versterking van de biodiversiteit en/of omgevingskwaliteit.

In de periode van 29 mei tot en met 14 juli 2017 kunnen aanvragen worden ingediend voor de volgende twee onderdelen:

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven. Deze middelen zijn bedoeld voor investeringen in de toepassing van innovatieve technieken, processen of productie.
Emissie naar grondwater. Dit betreft investeringen die gericht zijn op het reduceren van de emissie naar grondwater.
In de periode van 15 juni tot en met 14 juli 2017 kunnen aanvragen worden ingediend voor de volgende drie onderdelen:

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties. Centraal staat het uitwisselen van praktijkrijpe kennis aan groepen van landbouwers.
Samenwerking voor innovatie
Partnerschap voor innovatie
De laatste twee onderdelen richten zich op het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep koplopers. Verwachte resultaten zijn technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en/of systeeminnovatie.

Selectie vindt plaats door een adviescommissie.

Meer informatie over het programma, hoe men een aanvraag kan indienen, wat de criteria zijn en meer, staat op www.limburg.nl.Posted in: algemeen, roerdalen