By februari 27, 2012 3:59 pm Lees verder →

OR’s voor fusie/samenwerking waterschappen Limburg

Roerdalen – De ondernemingsraden van de twee Limburgse waterschappen steunen een fusie of verregaande samenwerking van de twee organisaties. In een brief aan het Limburgs Parlement stellen ze dat het draagvlak daarvoor onder het personeel groter is dan ooit. Zo zou het personeel zich beter kunnen specialiseren en zou het ook goed zijn voor de kwaliteit.Posted in: roerdalen