By november 1, 2012 12:15 pm Lees verder →

OV-jaarkaart wordt vervangen door kortingskaart, ook voor MBO-ers

Roerdalen – De VVD en PvdA vervangen de ov-jaarkaart in 2015 voor een kortingkaart die ook gebruikt kan worden door scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs.

Dat staat in het maandag gepresenteerde regeerakkoord ‘Bruggen slaan’. De vervoerskosten die studenten maken, zullen volgens het akkoord tot ‘een zeker maximum’ onder het sociaal leenstelsel gaan vallen. Ook studenten jonger dan achttien jaar in het mbo kunnen gebruik gaan maken van de kaart. Aldus meldt Folia Web.nl

Het regeerakkoord is onduidelijk over het jaar waarop de OV-jaarkaart definitief wordt afgeschaft. In het algemene deel van het akkoord staat dat de kaart in 2015 wordt afgeschaft, volgens de financiële paragraaf is dat echter in 2016. Op termijn moet het afschaffen van de OV-jaarkaart de schatkist structureel 425 miljoen euro opleveren.

Eerder werd al bekend dat de basisbeurs wordt afgeschaft en vervangen door een sociaal leenstelsel. Het nieuwe stelsel gaat 1 september 2014 in en geldt alleen voor nieuwe studenten, die de lening na hun studie naar draagkracht moeten terugbetalen. De aanvullende beurs blijft bestaan, zo willen VVD en PvdA de toegankelijkheid van het hoger onderwijs garanderen.

De Amsterdamse studentenbond Asva meent juist dat het hoger onderwijs een stuk minder toegankelijk zal worden. ‘In dit regeerakkoord wordt de kloof tussen arm en rijk vergroot,’ zegt voorzitter Michiel Stapper. ‘De invoering van een sociaal leenstelsel betekent heel veel geld bijlenen en dat raakt een groep studenten uit minder welvarende groepen. Er is becijferd dat zo’n tien- tot vijftienduizend studenten straks niet meer zullen gaan studeren door de hoge kosten. Over deze groep wordt veel te gemakkelijk heengestapt.’

Volgens Stapper dwingt de afschaffing van de OV-jaarkaart studenten bovendien op kamers te gaan. ‘Reiskosten moeten studenten volgens dit regeerakkoord bijlenen. In Nederland heb je maar een aantal plekken waar je kunt studeren. Je maakt studenten minder mobiel en dwingt ze dus te verhuizen. Dat vinden wij heel onredelijk.’ Wat Stapper zullen er acties volgen. ‘Wij gaan vol in de actiemodus. Anderhalf jaar lang als het nodig is om te voorkomen dat een leenstelsel wordt ingevoerd.’Posted in: roerdalen