By mei 13, 2014 6:56 pm Lees verder →

Per 1 Jan. as verandert ook in Roerdalen de Jeugdhulp

Roerdalen- Vanaf 1 januari 2015 wordt de jeugdhulp op een andere manier georganiseerd. Met het nieuwe jeugdhulpstelsel wordt de jeugdhulp nog beter aangepast op de vraag van kinderen en ouders/verzorgers.

Hulp uit de eigen omgeving krijgt hierbij een belangrijke rol. In dit artikel leest u er in het kort meer over.

Wat niet verandert
Heeft uw kind of uw gezin ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien nodig, dan krijgt u deze ondersteuning na 1 januari 2015 nog steeds.Dit gebeurt door uw huidige jeugdhulpverlener of door de jeugd- en gezinswerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wat wel verandert
Meer dan voorheen wordt er een beroep gedaan op u en uw omgeving (familie, vrienden, buurtgenoten of voorzieningen waar veel ouders/verzorgers en kinderen komen). Dit geldt voor het vroegtijdig zien en melden van problemen bij een gezin in uw omgeving. En voor hulp bij simpele opvoedvragen, praktische ondersteuning en gemakkelijke hulptaken.

Centrum voor Jeugd en Gezin
In het nieuwe stelsel wordt het CJG nog belangrijker. Het is dé plek waar ouders/verzorgers, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien.Het CJG werkt vanaf 2015 ook met teams van lokale jeugd- en gezinswerkers die ouders en kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium breed ondersteunen. Om zo hun probleem aan te pakken en op die manier te voorkomen dat het gezin gespecialiseerde jeugdhulp nodig heeft. Maar ook om te voorkomen dat jeugd en gezinnen van deur naar deur worden gestuurd.

Spreekuur
Ook in Roerdalen is er een team van lokale jeugd- en gezinswerkers actief. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor kinderen, ouders en professionals die werken in de kinderopvang, op scholen en in de zorg en welzijn. U bent van harte welkom op het spreekuur in Vlodrop. Dit is elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Blokhut (Koebroekweg 3). Aanmelden via [email protected] of telefonisch 088-4388300. Op verzoek is er ook een huisbezoek mogelijk

Vragen en informatie
Voor vragen en meer informatie over het nieuwe jeugdhulpstelsel kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin via 0088-4388300 of [email protected]Posted in: roerdalen