pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 26, 2016 3:22 pm Lees verder →

Plan: ongelijkvloerse kruising Schipperswal-Outlet in Roermond

Roermond – De gemeente Roermond en de Provincie Limburg willen samen 56,8 miljoen euro investeren in een aangepaste, toekomstbestendige aanpak van de N280-West in Roermond. Het Roermondse college van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg stellen voor om het oorspronkelijke ontwerp aan te passen.
In april 2015 is het toen voorliggende schetsontwerp vrijgegeven voor overleg met bewoners en bedrijven en voor bespreking in een werkconferentie met Raads- en Statenleden. Al gauw werd duidelijk dat de geplande keerlus, de zogeheten ‘U-turn’, bij de kruising Wilhelminasingel-Mijnheerkensweg en de halve aansluiting van de Schipperswal onwenselijk is. Daaropvolgend is grondig onderzoek uitgevoerd naar alternatieven met als resultaat de nu voorliggende oplossing: een toekomstbestendig ontwerp, waarbij de halve aansluiting van de Schipperswal en de U-turn bij de kruising Wilhelminasingel-Mijnheerkensweg wordt vervangen door een volledige ongelijkvloerse aansluiting van de Schipperswal.
Wethouder Waajen: “Ik ben erg tevreden met het ontwerp dat nu voorligt. Door te kiezen voor een ongelijkvloerse kruising wordt, ter plaatse van de Schipperswal, het verkeer naar het bedrijventerrein en Designer Outlet gescheiden. Daardoor ontstaat een betere verkeersdoorstroming. Bovendien is deze variant veel toekomst vaster, zijn er naar verwachting positieve effecten op de geluidsbelasting en verbetert de verkeersveiligheid”.
Gedeputeerde Eric Geurts van Mobiliteit: “De afgelopen periode hebben we intensief overleg gevoerd met het bedrijfsleven en de omgeving. Het huidige ontwerp is de best haalbare variant en kan rekenen op de steun van de omgeving en het bedrijfsleven. Daar ben ik blij om”.
De gemeente Roermond betaalt ca. 13,3 miljoen euro en de Provincie Limburg neemt ca. 43,5 miljoen euro voor haar rekening. In februari 2016 beslissen de gemeenteraad van Roermond en Provinciale Staten van Limburg over de scopewijziging. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in 2018 van start gaan. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ligt er een grote uitdaging in het bereikbaar houden van de omgeving. In 2021 dienen de werkzaamheden gereed te zijn.Posted in: roermond