pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By maart 14, 2017 8:56 am Lees verder →

Politieke partijen over hypotheekrente-aftrek

Roerdalen – Tweede Kamer-verkiezing woensdag: Standpunt hypotheekrenteaftrek van politieke partijen
Er zijn veel standpunten en meningen over de hypotheekrenteaftrek, waarbij elk standpunt gebaseerd is op verschillende voordelen en nadelen van de hypotheekrenteaftrek. Zo zijn er veel economische en sociale instanties met uiteenlopende standpunten. Maar ook in de politiek is de hypotheekrenteaftrek een onderwerp van veel discussie met verschillende, uiteenlopende meningen. Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de standpunten van de politieke partijen zoals deze voor de verkiezingen van maart 2017 hebben gegolden:

Actuele hypotheekrentes vergelijken

CDA: iedereen hetzelfde tarief voor de hypotheekrenteaftrek
VVD: hypotheekrenteaftrek hervormen
PVV: hypotheekrenteaftrek behouden
SGP: hypotheekrenteaftrek hervormen
PVDA: hypotheekrenteaftrek nivelleren
D66: geleidelijke hervorming gehele woningmarkt, dus ook hypotheekrenteaftrek
Groen Links: hypotheekrenteaftrek geleidelijk afbouwen
ChristenUnie: hypotheekrenteaftrek geleidelijk beperken
Partij voor de Dieren: hypotheekrenteaftrek geleidelijk beperken
SP: hypotheekrenteaftrek maximeren en aflossen fiscaal stimuleren
CDA: iedereen hetzelfde tarief aan belasting en hypotheekrenteaftrek
Het CDA wil de hypotheekrenteaftrek zelf niet aanpassen. Wel moet iedereen hetzelfde tarief aan hypotheekrenteaftrek krijgen:

Het CDA is voorstander van de hypotheekrenteaftrek, omdat het bezitsvorming bevordert. Het CDA wil graag een sociale vlaktaks invoeren, die de belastingen flink verlaagt. Met een vlaktaks heeft iedereen hetzelfde tarief voor de hypotheekrenteaftrek.

VVD: hypotheekrenteaftrek geleidelijk afbouwen
De VVD wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afbouwen. Maar omdat deze inmiddels geleidelijk wordt afgebouwd, wil de VVD verder niets veranderen:

Schulden moeten worden terugbetaald. Wie hypotheekrenteaftrek wil krijgen, lost zijn of haar hypotheek daarom gewoon af. De aftrek wordt heel geleidelijk afgebouwd, zodat er straks één tarief is. Op die manier zorgen we dat de hypotheekrenteaftrek ook in de toekomst kan blijven bestaan. De opbrengst daarvan geven we terug, door de inkomensbelasting omlaag te brengen. Onder aan de streep gaan huiseigenaren er dus niet op achteruit.

PVV: hypotheekrenteaftrek behouden?
De PVV was in het 60 pagina’s tellende verkiezingsprogramma van 2012 nog glashelder: handen af van de hypotheekrenteaftrek. In het 1 A4 tellende (concept) verkiezingsprogramma van 2017 was helaas geen ruimte meer over voor een standpunt over de hypotheekrenteaftrek.

SGP: hypotheekrenteaftrek hervormen
Al jaren staat het sein voor de woningmarkt op rood. De doorstroming schiet tekort. Teveel mensen zitten in een sociale huurwoning (scheefwonen) of hebben recht op huurtoeslag, terwijl ze een eigen woning aan kunnen. Voor starters is het lastig om de woningmarkt op te komen. Hier is de financiële en economische crisis bovenop gekomen. De huizenmarkt zit nu helemaal vast. Dat is niet alleen slecht voor degenen die een huis zoeken (vooral starters!), maar ook voor de bouw. Als nu snel en doortastend wordt gehandeld, snijdt het mes aan twee kanten. Kern van de oplossing die de SGP voorstelt, is het bevorderen van het aflossen van leningen en starters meer kansen geven zodat de doorstroming op gang komt.

In de plannen van de SGP wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk hervormd in een periode van twintig jaar. Elke bespaarde euro geeft de overheid terug via verlaging van de belasting op arbeid, en afschaffing van de overdrachtsbelasting. Het eigen woningforfait verdwijnt.

Concreet:

De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk hervormd. Elke bespaarde euro geeft de overheid terug via verlaging van de belasting op arbeid, afschaffing van de overdrachtsbelasting en afbouw van het eigen woningforfait.
Pensioenopbouw, aflossing hypotheken en zorg worden aan elkaar gekoppeld, bijvoorbeeld doordat een deel van de pensioenopbouw gebruikt mag worden voor aflossing van de hypotheek zodat dat later gebruikt kan worden voor de kosten van de oude dag.
Ouders kunnen belastingvrij hun kinderen helpen bij aanschaf van een woning of bij aflossing van de hypotheek.
Starters op de woningmarkt kunnen een starterslening krijgen.
Starters mogen de aflossing van hun hypotheekschulden over een langere periode uitsmeren, zodat hun maandlasten lager worden.
Banken moeten eerder hypotheken verstrekken aan mensen met een tijdelijk contract.
Volledigheidshalve: er is aan het standpunt van de SGP sinds 2012 letterlijk geen woord veranderd. Terwijl er intussen wel het nodige op de woningmarkt en hypotheekmarkt is veranderd.

PVDA: hypotheekrenteaftrek aftoppen
De PVDA was in het verkiezingsprogramma van 2012 van mening dat de hypotheekrenteaftrek genivelleerd diende te worden. De hypotheekrenteaftrek wordt inmiddels afgebouwd op een nivellerende wijze, maar die wijziging wil de PVDA schrappen. In plaats wil de PVDA een aftopping:

De door dit kabinet ingevoerde inperking van de hypotheekrenteaftrek handhaven we, maar we schrappen de aanpassing van de vierde belastingschijf die hiermee samenhangt. Het maximale bedrag waarover hypotheekrente kan worden afgetrokken toppen wij af op € 500.000 per huishouden. Zo geven we geen subsidies meer op dure villa’s.

D66: verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek
D66 vermeldt in haar verkiezingsprogramma dat zij de hypotheekrenteaftrek verder zullen verlagen. Hoe zij dat doen, wordt niet vermeld:

We dringen de schulden op de Nederlandse woningmarkt terug door het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek, verlaging van het eigenwoningforfait en afschaffing van de overdrachtsbelasting.

Groen Links: hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen
GroenLinks hanteert voor de verkiezingen in maart 2017 een standpunt van versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek:

De rente van het geld dat je leent voor een huis kun je aftrekken van de belasting. Deze hypotheekrenteaftrek bevoordeelt mensen met een hoog inkomen onevenredig. En het maakt veel woningen duurder dan nodig. Daarom wil GroenLinks dit belastingvoordeel versneld afbouwen. Bovendien willen we dat koopwoningen en ander vastgoed in hoog tempo energiezuiniger worden. Voor huiseigenaren komt daarvoor gebouwgebonden financiering beschikbaar.

ChristenUnie: hypotheekrenteaftrek aftoppen
De ChristenUnie wil het belastingstelsel herzien. Als onderdeel daarvan wil de ChristenUnie de maximaal aftrekbare hypotheekschuld geleidelijk verlagen naar € 500.000:

De hypotheekschuld die in aanmerking komt voor renteaftrek wordt gemaximeerd. Om de gevolgen voor de woningmarkt te beperken, wordt het maximum geleidelijk verlaagd tot € 750.000 de komende kabinetsperiode en op termijn naar € 500.000.

Partij voor de Dieren: hypotheekrenteaftrek volledig afbouwen
De Partij voor de Dieren wil het aflossen van de hypotheekschulden stimuleren door de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar tijd volledig af te bouwen:

De Partij voor de Dieren wil af van de huidige fiscale prikkels die het hebben van schulden stimuleren en die het aflossen van een hypotheek beboeten. Banken moeten verplicht worden om mee te werken aan een verruimde mogelijkheid voor het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken. Over een periode van dertig jaar moet de hypotheekrenteaftrek geleidelijk worden afgeschaft. Dit kan door het percentage waartegen kan worden afgetrokken per direct te maximeren op 45% en dit maximale aftrekpercentage vervolgens elk jaar met 1,5% te verlagen. De extra lasten worden deels teruggegeven via een verlaging van de inkomensbelasting en het afschaffen van het eigenwoningforfait. Bestaande hypotheken worden daarbij hetzelfde behandeld als nieuwe hypotheken. Tevens moet de overdrachtsbelasting worden afgeschaft.

SP: hypotheekrenteaftrek maximeren en aflossen fiscaal stimuleren
De SP heeft haar standpunt omtrent de hypotheekrenteaftrek niet aangepast in verband met de verkiezingen van maart 2017. Het standpunt is ongewijzigd gebleven:

De SP wil de renteaftrek voor alle huishoudens garanderen tot de rente over de eerste € 350.000 hypotheekschuld, tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent. De SP wil daarnaast dat het aflossen van de hypotheekschuld fiscaal het voordeligst wordt. Concreet betekenen de voorstellen van de SP dat er voor een huishouden met een inkomen van € 50.000 en een hypotheek van € 300.000 niets verandert. Een huishouden met een inkomen van € 100.000 en een hypotheek van € 500.000 zal ook de rente over de eerste € 350.000 hypotheekschuld tegen 42 procent mogen aftrekken. Dit laatste wil de SP binnen 10 jaar bereiken zodat de woningmarkt de fiscale veranderingen rustig kan verwerken.

Maar niet alleen de politiek heeft zich druk bezig gehouden met de hypotheekrenteaftrek. Ook diverse instanties hebben gevraagd en ongevraagd een mening over wat goed is voor de Nederlandse woningmarkt en wat er met de hypotheekrenteaftrek zou moeten gebeuren.

We bieden daarom ook een overzicht met de standpunten van de overige instanties.Posted in: algemeen, roerdalen