pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By februari 5, 2020 8:57 am Lees verder →

Posterholt in de Tweede Wereldoorlog (deel 3) Wist u… ( week 6 in 2020)

)

Wist u…

… dat het aan het georganiseerd verzet in Posterholt te danken is, dat er maar weinig mensen voor de “Arbeitseinsatz” worden opgespoord door de steeds kwaaier wordende Ortskommandat Müller en zijn volgelingen. Zij kunnen immers niet precies nagaan welke en waar in Posterholt jongens en (jonge) mannen wonen of zich tijdelijk verborgen hebben. Slechts 20 jongere mannen van de pakweg 500 konden er tot dusver bij razzia’s opgepakt worden.
…dat dat allemaal komt door een kaping op het gemeentehuis, in gang gezet en uitgevoerd door de verzetsgroep en aanhangers.
…dat het namelijk gaat om het laten verdwijnen van het bevolkingsregister op spectaculaire wijze (daarover later meer in deze aflevering)
…dat zo het verzet de Duitsers de voet dwars zet, en verder daarnaast alle mogelijke hulp aan onderduikers biedt, zoals het zoeken van onderduikadressen of het bezorgen van vervalste papieren of de verzorging met levensmiddelen, met bonnen en met informatie.
…dat daarvoor in Postert in de weer zijn: de koeriersters Bertie en Annie Maessen en Bets Luycks (oud-studente leraressenopleiding bij het Ursulinenklooster); zij brengen al spelend informatie op circa 20 onderduikadressen. Dat gebeurt met kleine getypte berichten op briefjes, verstopt in melkkannetjes. Heelbgeraffineerd.

…dat aan het hoofd van deze landelijke organisatie voor hulpverlening aan onderduikers in Posterholt, kortweg LO genoemd, douanier (en dienstgeleider) Henk Polak staat. Hij wordt bijgestaan in de verzetsgroep door
kapelaan Jac Pennings, rector Georg van den Boorn van het Posterse Ursulinenklooster en de onderwijzers Bair Stultjens en Sef van Heel; en verder oa Gerard vd Varst (later raadslid in Posterholt en zaakvoerder van de boerenbond) en de bekende politieman Pijnenburg. Zo bericht Jeu Veelen in zijn boekwerkje over het verloop in Posterholt van WO II.

…dat elders ook kapelaan Jac Pennings wordt genoemd, in de functie van duikhoofd in Postert opereert, en mede als contactpersoon naar de de andere duikhoofden in de verschillende dorpen het verzet organiseert. Elk dorp had zijn eigen duikhoofd, die was toegerust met pseudoniem van eigen naam en plaatsnaamo. Pennings had als schuilnaam Ranja en opereerde in “Brief” (= Postert).

…dat duikhoofd in Herkenbosch was Pie Beckers, alias Bakker in “Den Bosch” actief, in Herten was Jan Hamans te “Ree” in touw als Paard, in Linne was duikhoofd J. Puts met schuilnaam Pomp in plaats “Katoen” operationeel (tot 1-1-47 was hij er wnd burgemeester), Wiel Philips was in Melick (oftewel te “Zaagmeel”) met schuilnaam Radio het duikhoofd, in Monfortt (oftewel “Schutterij”) was kapelaan G. Hermkens alias Rinus het verzets-duikhoofd, te St. Odilienberg oftewel “Bergen” was NN (schuilnaam Koerier) duikhoofd en te Vlodrop (“Vlooi”) was Maan Joosten met als pseudoniem Jozef het aanspreekpunt in het verzet.

…dat Henk Polak zich in Postert ontwikkelt “als een onverschrokken en toegewijd illegaal werker”. Hij en kapelaan Pennings werken ook nauw samen met de hulpverleners in Herkenbosch en omgeving. Daar worden LO verzets-activiteiten ontplooid en gecoördineerd voor dit deel van M-Limburg. Dat mede onder leiding van Maan Joosten van hoeve De Triest, Pie Beckers en ook kapelaan Nic. Slangen, toen in Vlodrop gestationeerd.
….dat de woning van Polak op de hoek Winkelweg/Heinsbergerweg in Posterholt en hoeve de Triest dienst doen als doorgangshuis van onderduikers en als vergaderadres van het verzet; er is nauw overleg over het verzet en het verloop ervan tussen deze ‘centra’ en de diverse zeg duikhoofden per dorp, en verder ook het lazeret van dokter Stapert in de Meihof in

…dat dan plotseling het noodlot toe slaat: Henk Polak wordt met zijn vriend Jozef Hennekens door de Duitsers opgepakt, samen met leerkracht Sef van Heel. Dat gebeurt allemaal omdat ze een boterhammenactie hebben georganiseerd voor mensen in de kampen.
… dat vervolgens Polak en Hennekens 10 dagen in Eindhoven worden vastgehouden, terwijl Van Heel pas na 2 maanden vrij komt. Slechter loopt het af voor Polak: na zijn aanhouding in Swalmen door Landwachtleden, wordt hij in zijn been geschoten bij een vluchtpoging. Via Vught belandt de Posterse verzetsvoorman in het kamp Sachsenhousen-Oranienburg, doorstaat er allerlei verschrikkingen en keert in mei 1945 huiswaarts, waar hij groots onthaald wordt.
…dat na de oorlog krijgt Polak een door VS-president Dwight Eisenhower ondertekende dankbetuiging voor zijn edele moed en inzet. Zijn kleinzoon heeft dat schrijven onlangs in bruikleen afgestaan aan het HVR-museum te St. Odilienberg en is daar te bewonderen tijdens de thans lopende expositie Verzet en Bevrijding in de Roerstreek. Die duurt nog tot maart maar vanwege de grote belangstelling zeer waarschijnlijk; het is ook een fraaie en zeer leerzame expo, begrijpelijk voor jong en oud. Een echte aanrader en zeker de moeite waard. Dat geldt ook voor het keurig geredigeerd bijbehorend boekwerkje en dvd, ( tesamen 18 euro: “geen geld voor een dergelijk naslagwerk” en “met hulde voor de samenstellers” (JB).

…dat we de draad weer oppakken. Om de Duitsers radeloos te maken bij de razzia’s smeedt het Posters verzet een plan om ortskommandant Müller en zijn volgelingen inzage in het bevolkingsregister onmogelijk te maken. Daartoe worden veldwachter Keub Thevissen (alias “De Sjöt”) en ambtenaar Bulten in het gemeentehuis bij de operatie “Bevolkingsregister Weg” ingeschakeld. Het lukt kapelaan Servais Maessen Bulten over te halen volop mee te werken. Beide hoofdrolspelers-op-lokatie stemmen ermee in, nadat het verzet voor hen ook schuilplaatsen voor de tijd er na geregeld heeft.
…dat men zich ook ten volle realiseert dat het een levensgevaarlijke operatie is, die bij mislukking de kogel tot gevolg zal hebben. Voorbeelden genoeg en dicht bij huis…
…dat voorop staat: de kaping van het register moet exact volgens plan verlopen. Zo gezegd, zo gedaan. Het uur der waarheid slaat. Als eerste vraagt Bulten “om zijn bureau dat staat aan de voorzijde van het raadhuis aan de Hoofdstraat (het gebouw waar laatselijk reStaurant Raffaello was), te verplaatsen naar de achterzijde; om zo ongestoord en nauwkeurig te kunnen werken “aan de door de Duitse bezetter opgedragen mannen-inventarisatie van het bevolkingsregister” .Plichtsgetrouw als hij is, bezweert Bulten ook “dat het bevolkingsregister wel ongeschonden moet blijven en in de goede volgorde“.
…dat ook sjöt Thevissen een strikte opdracht heeft. Hij moet op het juiste moment de wachtpost, die het gemeentehuis bewaakt, aan de praat houden. Intussen sluipen Jan Maessen (van Foas) Sef Wolters (van Diel) langs de Leigraaf naar de achterkant van het gemeentehuis.
…dat wanneer ze daar aankomen, behoedzaam op op het raam tikken en Bulten opent vervolgens het venster. Hij laat de mappen met het registermateriaal in juten zakken verdwijnen. Die worden fluks naar de tuin van meester Stultjens gebracht. Daar worden ze zoem-zoem-zoem in het bijenhok verstopt…! Operatie geslaagd!
…dat wanneer de roof door de Duitsers ontdekt wordt, zitten Bulten en Thevissen al lang in hun schuilplaats.
…dat Muller om hen roept. Hij krijgt geen antwoord en wordt kwaaier en kwaaier..! Ziedend is hij; de Duitse wachtpost heeft echt niks gemerkt. Dat pmoet hij meermaals verklaren..!
(Samenstelling: Jacques Biermans)

—-
Volgende week (deel 4): de inval in het klooster en de brute moord van de rector.
—-HPosted in: algemeen, roerdalen, roermond