By februari 20, 2014 2:15 pm Lees verder →

Presentatie boek in Heel afgelast

Heel Op 21 juni 2012 publiceerde het OM te Roermond een rapport waarin broeder Andreas van Huize Sint Joseph in Heel in verband werd gebracht met 37 verdachte sterfgevallen. Ook dokter Verstraelen, die als instellingsarts in het tehuis werkte, werd onder verdenking gesteld van vervalsing van overlijdensaktes. De leden van de Werkgroep Eerherstel onderzochten, op initiatief van schrijver Ton van Reen, de z.g. moorden’. Hun bevindingen brengen ongekende feiten aan het licht. Op donderdag 20 februari zou in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel op een bijeenkomst het boek, dat de Werkgroep Eerherstel schreef, gepresenteerd worden aan pers en publiek. De auteurs van het boek voelen zich bedreigd door anonieme e-mails en telefoontjes en hebben daarom de bijeenkomst afgelast.Posted in: roermond