By september 23, 2011 9:06 am Lees verder →

Project Roercenter genomineerd voor Hein Roethofprijs

Roermond – Het project Roercenter is samen met 4 andere projecten in Nederland genomineerd voor de Hein Roethofprijs. Deze prijs is door het ministerie van Justitie in het leven geroepen met het doel nationale bekendheid te geven aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit. Met de nominatie is een bedrag van € 5.000,- binnengehaald. De hoofdprijs wordt op 31 oktober door staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie uitgereikt in Den Haag. De winnaar ontvangt een bedrag van € 20.000,-, te besteden aan de preventie van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid.

Diverse problemen (o.a. met drugs- en alcoholverslaafden, vandalistische jongeren, insluipers en auto-inbrekers en leegstand) in de jaren 2008/2009 waren aanleiding voor het ontstaan van het project Roercenter. Een gemeentelijke startbijeenkomst in 2009, waaraan een schouw vooraf is gegaan, betekende een ommekeer. Deelnemers waren bewoners van het appartementencomplex, ondernemers in het winkelcentrum, de projectontwikkelaar/eigenaar van het complex, de exploitant van de parkeergarage, horecaondernemers, de wijkraad, afdeling stadstoezicht (de wijk-BOA), de wijkagent en diverse gemeentelijke afdelingen. Er zijn toen direct afspraken gemaakt over snelle verbeterslagen en afspraken over de lange termijn aanpak. Inmiddels wordt al een aantal jaren samengewerkt en is sprake van een hecht netwerk, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en bereid is tot een (financiële) inspanning.

Wethouder Zwijnenberg voor integrale veiligheid, communicatie, personeel en organisatie: “Ik complimenteer allereerst onze partners met de bereikte resultaten in dit project. Het Roercenterproject toont aan dat samenwerking heel belangrijk is; je kunt als gemeente de problemen niet alleen oplossen. Een brede samenwerking/coproductie met partners is essentieel. Daarom zet het college ook in op integraal veiligheidsbeleid. Het is goed om te zien dat deze inzet leidt tot meer waardering in de omgeving en ook landelijk opvalt. Het is voor ons in ieder geval een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan”.Posted in: roermond