By maart 26, 2012 6:40 pm Lees verder →

Provinciale subsidie 22 leefbaarheidsprojecten

Roerdalen – Op 1 oktober 2010 stelden Provinciale Staten het Beleidskader Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing 2010-2014 (ISV3) vast. Tot 1 juli 2011 konden de gemeenten projectvoorstellen indienen. Daarvan zijn inmiddels 22 projecten positief beoordeeld en waarmee in totaal € 11.349.106,50 is gemoeid. In juni 2012 zullen de overige projecten beoordeeld zijn.

De Provincie geeft hiermee uitvoering aan het in het coalitieakkoord opgenomen Leefbaarheids en Veiligheidsprogramma.

Door middel van het beleidskader ISV3 wordt uitvoering gegeven aan de algemene doelstellingen van Stedelijke Vernieuwing, zoals deze zijn benoemd in het Rijksbeleidskader ISV3. De 3 doelstellingen zijn:
Bevordering van de kwaliteit en de differentiatie van de woningvoorraad, voor zover nodig rekening houdend met een te verwachten afname van het aantal huishoudens;
Bevordering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving;
Bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving in het algemeen en meer in het bijzonder ten aanzien van bodem, geluid en binnenstedelijke luchtkwaliteit.

Vanuit het Rijk zijn er twee financieringsstromen. De gemeenten Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht krijgen rechtsreeks vanuit het Rijk hun gelden. De overige Limburgse gemeenten ontvangen de gelden via de Provincie, die belast is met de toekenningen.
De door de Provincie positief beoordeelde projecten zijn:

Regio Noord
Venray: Herontwikkeling Goumansplein
€ 1.000.000,00
Venray: Parc Velt
€ 215.000,00
Horst aan de Maas: Hof te Berkel
€ 519.735,00
Horst aan de Maas: Revitalisering in de Riet
€ 161.370,00

Regio Midden
Nederweert: Herontwikkeling bedrijventerrein Staat
€ 166.247,00
Echt-Susteren: Gebiedsvisie Susteren
€ 1.000.000,00
Weert: Herinrichting Biest / Franciscuslaan
€ 190.126,50
Weert: Herinrichting / bodemsanering Houtstraatlossing
€ 1.000.000,00
Weert: Herinrichting Noordkade
€ 296.305,00
Weert: Herstructurering Willibrordushof Stramproy
€ 269.337,00
Weert: Herinrichting Looimolenstraat
€ 269.091,00
Roermond: Roerdelta 1e fase
€ 1.400.000,00
Roermond: City Meadow-Jazz City / Verplaatsing Bolsius
€ 155.007,00
Roermond: Ouderenhuisvesting Gebroeklaan Roermond
€ 519.000,00
Roermond: Herinrichting Roerkade 1e fase reconstructie Singelring
€ 500.000,00
Roermond: Herstructurering Heidebaan
€ 100.000,00

Regio Zuid
Beek: realisering zorgcomplex Hennekenshof
€ 400.000,00
Beek: versterking leefbaarheid Centrum Beek
€ 577.146,00
Voerendaal: Kernplan II
€ 818.674,00
Onderbanken: Masterplan Schinveld
€ 1.000.000,00
Meerssen: Centrumplan Bunde
€ 978.158,00
Simpelveld: realisatie Brede school De Klimpaal
€ 200.000,00

Andere projecten zijn nog in behandeling. Deze zullen in juni 2012 beoordeeld zijn en zal berichtgeving daarover volgen.Posted in: roerdalen, roermond