pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By april 22, 2013 5:13 pm Lees verder →

Provincie helpt Jeugdzorg met vernieuwen huisvesting

Roerdalen/Maastricht – Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om de jeugdzorginstellingen Rubicon, Xonar en de Mutsaersstichting met een bedrag van € 7,5 miljoen te helpen verouderde en deels overtollige gebouwen en terreinen te saneren. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt om nieuwe huisvestingsvormen te realiseren die jeugdzorg dichterbij het kind brengt.

Dit staat in een sonderende notitie die Gedeputeerde Staten deze week naar Provinciale Staten hebben gestuurd. De notitie vloeit voort uit een oproep van Provinciale Staten in november vorig jaar om een plan van aanpak te maken voor deze problematiek.

De drie Limburgse jeugdzorginstellingen hebben veel oude en leegstaande gebouwen. Dat komt doordat de werkwijze in de jeugdzorg de afgelopen jaren is veranderd. Er is meer nadruk op preventie dan op behandeling, er is meer ambulante hulpverlening en daardoor minder en korter verblijf in de instellingen. Zo is het aantal verblijven in jeugdinternaten met 75 procent afgenomen. Ook moet de jeugdzorg samen met bijvoorbeeld onderwijs en geestelijke gezondheidszorg dichter rondom kind en gezin georganiseerd worden.

De jeugdzorginstellingen spelen daar met hun toekomstige huisvestingsplannen al enige tijd op in, echter door de huidige malaise in de vastgoedmarkt stagneert de uitvoering van die plannen. Voor het nieuw ontwikkelen van de terreinen en het herbestemmen van gebouwen is gewoonweg geen markt. Het vastgoed van Jeugdzorg is intussen flink in waarde gedaald en valt niet meer te verzilveren.

De Limburgse jeugdzorginstellingen hechten niet aan hun eigendom en geven de voorkeur aan het huren van ruimte, liefst in samenwerking met partners in onderwijs en zorg. Als voorbeeld wordt genoemd de kennis- en expertisecentra die op dit moment worden ontwikkeld waar regulier en speciaal onderwijs en zorg en jeugdzorg bij elkaar gaan zitten.

“Door deze situatie dreigen de noodzakelijke veranderingen in de Jeugdzorg tot stilstand te komen,” zegt gedeputeerde Peter van Dijk. “Dat willen we voorkomen met deze eenmalige bijdrage. Hiermee kunnen de instellingen de waardevermindering van hun vastgoed achter zich laten, een streep onder het verleden trekken en krijgen ze de noodzakelijke financiële armslag om alsnog de huisvestingsplannen voortvarend te realiseren die nodig zijn om hun ambities op het terrein van de jeugdzorg vorm te geven”.

Naast deze eenmalige financiële impuls zal de provincie op uitdrukkelijke wens van de jeugdzorginstellingen in de toekomst het proces met kennis, expertise maar ook met haar netwerk en bestuurlijke positie blijven ondersteunen.Posted in: roerdalen