By maart 26, 2012 10:53 am Lees verder →

Provincie Limburg start energiefonds van € 20 miljoen voor inwoners en ondernemers

Roerdalen – Gedeputeerde Staten hebben kaders opgesteld voor een energiefonds van € 20 miljoen. Provinciale Staten riepen in november vorig jaar op om zo’n fonds op te richten. Met aantrekkelijke leningen, garanties en participaties wil de Provincie investeringen in Limburg stimuleren op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Als Provinciale Staten op 20 april instemmen met de kaders, kan het fonds verder worden vormgegeven. Eind 2012 moet het fonds beschikbaar zijn.

“Het Energiefonds helpt inwoners en ondernemers aan startkapitaal om energieprojecten te realiseren,” zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. “Waar banken in eerste instantie terughoudend zijn, wil de Provincie een steuntje in de rug geven. Er zijn veel veelbelovende initiatieven, die hiermee goed van de grond kunnen komen. Het fonds draagt niet alleen bij aan de opwekking van duurzame energie en aan energiebesparing, maar stimuleert ook werkgelegenheid in Limburg en draagt bij aan verlaging van de energierekening.”

Terugverdienfonds
De € 20 miljoen die ingezet gaan worden voor energiebesparing en duurzame energie komen uit de verkoopopbrengsten van Essent-aandelen. Het geld wordt ingezet voor leningen, garanties en participaties. De bedoeling is dat deze gelden uiteindelijk weer terugvloeien in het fonds en weer opnieuw worden ingezet. “Dat is een verschuiving van subsidiëren naar financieren met rendement”, aldus Van der Broeck. “Verder blijven er toch ook subsidies beschikbaar voor woningeigenaren, scholen en (sport)verenigingen, omdat die vanuit de Limburgse Energiesubsidie het meest laagdrempelig en effectief blijken te zijn.”
De Limburgse Energiesubsidie wordt naar verwachting eind dit voorjaar voortgezet in aangepaste vorm. Particulieren krijgen daarnaast de mogelijkheid om een gunstige lening af te sluiten om energiebesparende of energieopwekkende maatregelen te treffen. Met de directe besparing op de energierekening kunnen de aflossing plus lage rente worden betaald. Na afbetaling, verdient de huiseigenaar op de genomen maatregelen.”

Andere regelingen
De Limburgse Energiesubsidie voor particulieren en de subsidieregeling ‘Bespaar en Verdien’ voor het MKB – een regeling samen met de Kamer van Koophandel – zijn onlangs succesvol afgesloten. Op dit moment loopt nog de Limburgse Subsidieregeling Zonnepanelen voor particuliere woningeigenaren. Als straks het Energiefonds van start gaat, zijn deze regelingen beëindigd. Het Energiefonds vormt dan een overzichtelijk ‘loket’ voor iedereen in Limburg die energie wil besparen of duurzame energie wil opwekken.

Wie komen er in aanmerking?
Het fonds is bedoeld voor projecten binnen de provincie Limburg die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan CO2- reductie door energiebesparing of duurzame energieopwekking. Particulieren, (agrarische) bedrijven, instellingen, woningcorporaties, scholen en (sport)verenigingen die energie willen besparen of duurzame energie willen opwekken, kunnen hiervan gebruik maken.

Meer informatie is te vinden op http://www.wattmooi.nl/Posted in: roerdalen