pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 27, 2012 6:12 pm Lees verder →

Provincie stemt in met tijdpad overgang jeugdzorg naar gemeenten

Roerdalen/Maastricht – Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de landelijke transitieagenda jeugdzorg. Hierin wordt beschreven hoe de komende vier jaar de overdracht van taken op het gebied van jeugdzorg van de Provincie naar de gemeenten wordt geregeld.

In het regeerakkoord 2010 heeft het Rijk bepaald dat uiterlijk in 2016 de verantwoordelijkheid over jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten moet worden overgeheveld. Daardoor kan volgens het Rijk jeugdzorg efficiënter worden uitgevoerd en kan ook geld worden bespaard. Om die overgang handen en voeten te geven is nu een plan vastgesteld waarover Rijk, Provincie en gemeenten het eens zijn.

De nieuwe Wet op de zorg voor jeugd treedt op 1 januari 2015 in werking zodat gemeenten minimaal een jaar de tijd krijgen zich voor te bereiden. De taken met betrekking tot jeugdzorg worden niet in fases maar in één keer overgeheveld naar de gemeenten. Enkele Limburgse gemeenten zijn al vol op aan de slag om invulling te geven aan de transitie. Zo moet elke gemeente een centrum voor Jeugd en Gezin inrichten waar ouders en kinderen terecht kunnen met vragen. Dit centrum biedt dan advies en hulp op maat.

Voor een nog betere uitwerking van de transitie is vandaag bij Hogeschool Zuyd in Sittard het lectoraat Opvoeden in het Publieke Domein van start gegaan. Dit gebeurde met de installatie van lector Goos Cardol bij dit lectoraat, dat voor vier jaar is ingesteld en wordt bekostigd door de Provincie. Doel van het lectoraat is om een bijdrage te leveren aan het versterken van de eigen kracht van gezinnen en de rol van het sociaal netwerk hierin. Gedeputeerde Theo Krebber: “Het lectoraat is wat mij betreft een cadeau voor de toekomst van onze jeugd. Ik wens Goos Cardol bij het vormgeven en uitvoeren van het lectoraat veel succes, inspiratie en passie toe. Op mij kan hij rekenen.”Posted in: roerdalen