By december 28, 2011 9:34 am Lees verder →

Raadslid Jo Verheesen uit St Joost heeft eerste Euromosa Award

St Joost – Op 22 november, tijdens de Euromosa Raadsconferentie, heeft Jo Verheesen de allereerste Euromosa Award ontvangen. De Award wordt voortaan jaarlijks uitgereikt. Het is een aansporingsprijs voor initiatieven of acties van een persoon, vereniging, bedrijf of organisatie in een Euromosa-gemeente die daadwerkelijk bijdraagt aan het grensoverschrijdende gedachtegoed.

Jo Verheesen
De winnaar van de Euromosa Award is woonachtig in St. Joost. Hij is leraar wiskunde aan het Blariacumcollege in Venlo en raadslid voor Lijst Samenwerking in de raad van Echt-Susteren. Dat politiek zijn passie is blijkt wel uit het gegeven dat hij al meer dan 20 jaar politiek actief is. Vanaf 1989 raadslid in Maasbracht en vanaf 1991 in Echt. In 1994 wordt hij benoemd tot wethouder en sinds 2010 zit hij weer in de raad van Echt-Susteren.

Jo Verheesen is een bekende persoonlijkheid binnen Euromosa. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze Euregionale Samenwerking.
Als kartrekker en vanuit zijn toenmalige functie van wethouder in Echt-Susteren heeft hij er mede voor gezorgd dat de burgemeesters van Waldfeucht, Selfkant, Echt-Susteren en Maaseik op 23 november 2003 een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden.

Drie jaar later wordt de start van enkele grote werken aangegrepen om een nieuwe naam te introduceren; Euromosa. Bijna vanzelfsprekend wordt Jo Verheesen de voorzitter van de stuurgroep. Mei 2008 wordt Euromosa uitgebreid met de gemeente Gangelt.

Zoals bekend kwam er begin 2009 een einde aan het wethouderschap van Jo Verheesen. Logischerwijs moest hij ook zijn voorzitterschap van Euromosa toen neerleggen.

Selectie
Voor de selectiecommissie was het geen moeilijke keus. Uit de voorliggende nominaties sprong die van Verheesen er nadrukkelijk uit.

De voorzitter van de selectiecommissie Jan Creemers: “Wij kunnen ons geen betere winnaar voorstellen, gezien de criteria die personen of instanties wil belonen die het gedachtegoed van Euromosa in de praktijk uitdragen. Als Euromosa-Ambassadeur, de winnaar van de Award is automatisch benoemd, kan Jo Verheesen Euromosa de komende periode dus blijven uitdragen”.

In januari kunnen nieuwe kandidaten voor de Euromosa Award aangemeld worden via de site Euromosa.eu. In november 2012 volgt dan de uitreiking. Met de Euromosa Award wil de organisatie het engagement en het werk honoreren van inwoners, verenigingen en ondernemingen die zich hebben ingezet voor de Euregionale samenwerking binnen het Euromosa gebied. Het motto van Euromosa is “mensen en instellingen Euregionaal verbinden.“

Jury
De Stuurgroep van Euromosa bestaat uit de burgemeesters van de vijf steden, plus enkele adviseurs. De jury van de Euromosa Award bestond uit de voorzitter van Euromosa, Burgemeester Jan Creemers van Maaseik plus de burgemeester van Echt-Susteren, Jos Hessels en Euromosacoördinator Ad Stelten.

De winnaar van de Euromosa Award ontvangt een uniek beeldwerk en wordt automatisch benoemd tot Euromosa Ambassadeur voor de duur van minimaal 1 jaar. Daarnaast zal de eerste winnaar van de Award plaats mogen nemen in de jury.

Samenwerking
Euromosa is een grensoverschrijdende samenwerkingsverband dat sinds de oprichting in 2003 diverse projecten heeft gerealiseerd. Euromosa presenteert zich als een Laboratorium voor interregionale samenwerking. Een proeftuin die bereid is om voorop te lopen en de grenzen van de mogelijkheden op te zoeken. Belangrijkste doel daarbij is dat de opgedane kennis en ervaring zelf te benutten. Daarnaast kunnen de projecten als voorbeeld dienen voor andere grensoverschrijdende regio’s.
De Vlaamse gemeente Maaseik, het Nederlandse Echt-Susteren en de Duitse gemeenten Selfkant, Waldfeucht en Gangelt vormen samen Euromosa.

Op de site www.euromosa.eu staat alle informatie over Euromosa te lezen.

Einde bericht



Posted in: Geen categorie