By januari 23, 2014 2:52 pm Lees verder →

Rechtbank: Offermans (veroordeeld tot 120 uur taakstraf) en Van Rey hadden ‘voorkeursrelatie’

ud-burgemeester Offermanns veroordeeld
Rotterdam/Roerdalen – Vandaag heeft de strafrechter in Rotterdam de oud-burgemeester van de gemeente Meerssen, Ricardo Offermanns, veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur in verband met (passieve) ambtelijke omkoping.

Vaststaat dat hij in de sollicitatieprocedure voor de functie van burgemeester in Roermond voordeel heeft gehad van informatie die hij niet had mogen ontvangen. De strafoplegging is even hoog als de eis van de officier van justitie.

Offermanns werd in het najaar van 2012 door een vertrouwenscommissie gekozen uit een reeks kandidaten en voorgedragen als burgemeester van de gemeente Roermond. Na aanvang van het strafrechtelijk onderzoek tegen hem heeft Offermanns besloten zich terug te trekken als burgemeesterskandidaat voor Roermond.

Volgens de rechtbank heeft Offermanns in de sollicitatieprocedure voordeel genoten van informatie die Van Rey, destijds wethouder van Roermond, hem in het geheim had verstrekt. Die informatie was vertrouwelijk en had betrekking op de onderwerpen en vragen die in het sollicitatiegesprek van Offermanns aan de orde zouden komen. Van Rey beschikte over die informatie als adviseur van de vertrouwenscommissie. Hij had die niet mogen verstrekken vanwege zijn geheimhoudingsplicht.

Omdat Offermanns de informatie bewust heeft aangenomen en er voordeel van heeft gehad, heeft hij zich volgens de rechtbank vatbaar gemaakt voor toekomstige beïnvloeding door Van Rey. De rechtbank spreekt over een voorkeursrelatie tussen beiden die werd gekenmerkt door ‘exclusiviteit en wederzijdse verplichtheid in een sfeer van samenspanning en geheimzinnigheid’. Van belang is ook dat het hier om een burgemeestersbenoeming ging, een functie van maatschappelijk aanzien en gewicht. De rechtbank rekent Offermans de feiten dan ook zwaar aan.

Dat dit alles zich heeft afgespeeld met het oog op het partijbelang en in het kader van partijpolitiek maakt dit volgens de rechtbank niet anders.Posted in: roerdalen, roermond