By februari 21, 2013 6:21 pm Lees verder →

Regio Eindhoven: 18 hennepkwekerijen geruimd

Eindhoven – Onder regie van de Taskforce aanpak georganiseerde criminaliteit zijn gisteren in 14 verschillende Brabantse steden en dorpen 18 hennepkwekerijen ontruimd. De grootste kwekerij (1.390 planten) zat verborgen in een loods in Oisterwijk. Op nog eens 5 adressen waren de hennepteams net te laat, maar was er voldoende bewijs om een eerder hennepoogst aan te tonen.

In Etten Leur trof het hennepteam een grote hennepstekkerij aan met circa 2.750 stekken. De twee aanwezige personen zijn door de politie in verzekering gesteld. Het verkrijgen van de hennepstekjes is een van de eerste schakels binnen het criminele productieproces van hennep. Net zoals het telen van hennepplanten is ook het telen en verkopen van hennepstekjes verboden.

Ruim 5.700 planten, 3.000 stekjes, 11 aanhoudingen en inbeslagname 2 voertuigen

In totaal zijn tijdens de provinciale hennepactiedag 18 kwekerijen ontmanteld in Bergen op Zoom, Boxtel, Breda, Dongen, Dorst, Eindhoven, Etten-Leur, Mill, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Tilburg en Waspik. Hierbij zijn in totaal ruim 5.700 hennepplanten en 3.000 -stekjes aangetroffen met een geschatte waarde van meer dan 500.000 euro. Ook heeft de politie 11 aanhoudingen verricht en zijn 2 voertuigen en 2 dure televisies direct in beslag genomen.

Diefstal stroom

Van de 23 bezochte adressen waren de hennepteams op 5 adressen net te laat. Op basis van onder andere hennepresten en restanten van de kweekbenodigdheden werd onderzoek verricht naar eerdere oogsten. Daarnaast was er bij deze 5 en alle andere 18 kweeklocaties sprake van diefstal van stroom. De netbeheerder zal hiervoor aangifte doen en de geleden schade facturen.

De invallen en controles passen in de bredere aanpak van de Taskforce om de informatiepositie van de overheid te verbeteren, zodat criminele verbanden eerder zichtbaar worden.

Taskforce B5
In de Taskforce aanpak georganiseerde criminaliteit werken het ministerie van Veiligheid en Justitie, de vijf grootste steden in Brabant, het Openbaar Ministerie, de nationale recherche, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de drie Brabantse politiekorpsen nauw samen om de georganiseerde criminaliteit in Brabant terug te dringen. De Taskforce B5 staat voor een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door Strafrechtelijke, Bestuursrechtelijk en Fiscale handhaving, het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden, het zicht krijgen op achterliggende gelegenheidsstructuren en het tegengaan van de verweving van de onder- en bovenwereld.

De Taskforce roept inwoners van Brabant op hun buurt veiliger te maken door verdachte situaties te melden bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).Posted in: politie