pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 19, 2016 5:43 pm Lees verder →

Regionale economische samenwerking boekt resultaten

Roerdalen/Maastricht – De regionale economische samenwerking in Zuid-Nederland neemt in hoog tempo toe. De Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) die de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland gezamenlijk opgesteld hebben, wordt omarmd. Op Zuid-Nederlandse schaal zijn het afgelopen jaar nieuwe netwerken van bedrijven, kennisinstellingen, steden, provincies en uitvoeringsorganisaties als Kamers van Koophandel en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ontstaan. Ondernemers, kennisinstellingen en overheid verenigen zich in regionale Triple Helix-organisaties en werken meer en meer samen in thematische programma’s als een biobased economy, life science, logistiek en agrofood. De agenda’s worden afgestemd en de juiste projecten voorbereid voor aanvraag van subsidie binnen het Europees innovatieprogramma voor Zuid-Nederland, OPZuid 2014-2020.

De steden, ook getriggerd door de RIS3, bereiden een gezamenlijke Zuid-Nederlandse strategie voor die betrekking heeft op de overgang naar een koolstofarme economie. De Kamers van Koophandel en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, geïnspireerd door diezelfde RIS3 en de eerder genoemde ontwikkelingen, hebben de handen ineen geslagen om het geheel voor de Zuid-Nederlandse MKB’er overzichtelijk te houden. Zij komen met een gezamenlijk dienstverleningsconcept en stroomlijnen het instrumentarium.

De Europese cohesiefondsen zijn op zichzelf al belangrijk voor de regio’s, zeker in deze tijd van steeds schaarser wordende overheidsmiddelen, maar triggeren ook nog eens de voor de economie zo noodzakelijke samenwerking, op een schaal die precies goed uitpakt.

OPZuid projecten
In april 2015 heeft de eerste oproep voor projecten binnen het OPZuid 2014-2020 plaatsgevonden in de vorm van twee tenders op het gebied van innovatiebevordering. Er zijn 31 subsidieaanvragen ingediend voor projecten die het innovatiesysteem versterken (prioriteit 1B1) en 72 projecten die gericht zijn op innovatie binnen het MKB (prioriteit 1B2). Uiteindelijk werd in totaal 21,5 miljoen euro OPZuid-subsidie toegekend, verdeeld over 33 projecten. Hiervan is 15,8 miljoen afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 5,7 miljoen van het Rijk.

Zo kent OPZuid een bedrag van bijna € 4,2 miljoen toe aan het Smart Industry project CAMPIONE, dat fieldlabs realiseert op de Aerospace en Maintenance Campus in Gilze Rijen en bij de universiteit van Tilburg. De provincie Noord-Brabant doet daar nog eens een bedrag van 1,8 miljoen bovenop. CAMPIONE heeft tot doel onderhoud 100% voorspelbaar maken met slimme technieken op het gebied van condition monitoring en big data. De fieldlabs bieden bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen een faciliteit waarmee in een veilige en makkelijk toegankelijke omgeving geëxperimenteerd kan worden met de nieuwste technieken, de laatste innovaties op het gebied van condition monitoring en big data kunnen worden gedemonstreerd en personeel opgeleid en getraind kan worden. In het project participeren diverse kennisinstellingen en bedrijven in zowel Noord-Brabant als Zeeland.

Andere mooie voorbeelden van Zuid-Nederlandse samenwerking zijn de projecten die proeftuinen realiseren op Brightlands Chemelot Campus in Limburg en Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. De proeftuin thermoplastische composieten van DPI Value Center kan rekenen op 2 miljoen euro OPZuid-subsidie en bijna 3 ton cofinanciering van de provincie Noord-Brabant. Chemelot Institute for Science & Technology ontvangt bijna 4 miljoen euro miljoen euro uit OPZuid voor haar biobased proeftuin project SCelio-4B en 1,4 miljoen provinciale cofinanciering van zowel Limburg als Noord-Brabant.

Een overzicht van alle goedgekeurde OPZuid-projecten is te vinden op www.stimulus.nl/opzuid.

Lopende OPZuid calls
Inmiddels is ook de tweede call gesloten voor indiening van projecten die bijdragen aan verbetering van de werkgelegenheid (prioriteit 1B3) of de overgang naar een koolstofarme economie (prioriteit 4F1). Hiervoor zijn bedragen van respectievelijk 5 en 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Er zijn 7 werkgelegenheidsprojecten ingediend die samen zo’n 4,4 miljoen subsidie vragen. Het subsidieplafond voor deze doelstelling is hiermee dus niet bereikt, wat helaas niet betekent dat alle projecten goedgekeurd zullen worden. De 14 aanvragen voor projecten die bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie doen een beroep op ruim 16,7 miljoen euro subsidie. Daar is dus sprake van een ruime overtekening.

De nieuwe call voor projecten die bijdragen aan versterking van het innovatiesysteem (1B1) is per 1 november opengesteld voor een bedrag van 10 miljoen euro. Hiervoor kunnen tot en met 29 februari 2016 projecten worden ingediend.

Dit is een persbericht van Stimulus -OPZuid.

Share|Posted in: roerdalen