pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By april 26, 2011 6:34 am Lees verder →

Resultaten onderzoek “Openbare Ruimte” door gemeente Roerdalen

Roerdalen – Het eerste onderzoek van het Bewonerspanel ging over de openbare ruimte in de gemeente Roerdalen. Het doel hiervan bestond uit drie delen:
– in kaart te brengen hoe inwoners van Roerdalen de kwaliteit van de openbare ruimte beleven;
– in kaart brengen in hoeverre men tevreden is over de medewerkers van team Buitendienst;
– in hoeverre het Meldpunt Openbare Ruimte bekend is en hoe men dit waardeert.
Het onderzoek kon ingevuld worden van 4 t/m 17 november 2010. Ruim 500 panelleden hebben deelgenomen. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van beleid en bij het verbeteren van de dienstverlening.
Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek.

Kwaliteit openbare ruimte
Ruim de helft van de respondenten is tevreden over het weghalen van het zwerfafval. Bijna twee derde geeft dan ook aan dat er geen tot weinig zwerfafval in de woonomgeving ligt. Over het weghalen van het onkruid en het afval in en rondom afvalbakken is men minder tevreden. Bijna de helft geeft aan hier tevreden over te zijn, terwijl een derde ontevreden is over het weghalen van het onkruid en een vijfde over het weghalen van het afval. Ruim een derde geeft dan ook aan dat er (redelijk) veel onkruid in hun woonomgeving is en twee derde geeft aan dat de afvalbakken voor meer dan de helft vol zijn.

Over het onderhoudsniveau van de verkeersvoorzieningen en straatborden en het straatmeubilair zijn de respondenten tevreden. Volgens de meerderheid zijn de borden in hun leefomgeving niet of nauwelijks bevuild en is de staat van onderhoud van het meubilair (zeer) goed. Over het onderhoudsniveau van de speelterreintjes is men iets minder tevreden. Een vijfde is hierover niet tevreden. Volgens ruim vier vijfde zijn de speelvoorzieningen licht of in enige mate beschadigd.

Ruim de helft van de respondenten is tevreden over de hoeveelheid onkruid en het onderhoudsniveau van het openbaar groen in het algemeen.

Bijna de helft is tevreden over de hoeveelheid kale plekken. Hier staat tegenover dat ongeveer een vijfde ontevreden is over de hoeveelheid onkruid en kale plekken. Bijna een vijfde geeft dan ook aan dat er (redelijk) veel onkruid is en volgens bijna de helft zijn er hier en daar kale plekken in de beplanting.

Met betrekking tot het openbaar groen in de woonomgeving is het onderhoudsniveau het meest belangrijk. Verder blijkt dat twee vijfde van de respondenten zich nergens aan stoort als het op het openbaar groen aankomt. Van degenen die zich wel ergens aan storen, storen de meesten zich aan de verzorging van het openbaar groen. Bijna twee derde is bereid zelf een steentje bij te dragen aan een verzorgde openbare ruimte. Vooral inwoners van Melick zijn tevreden over de reiniging, het onderhoudsniveau van de voorzieningen bij straten en speelterreintjes en het openbaar groen in hun woonomgeving. Ze storen zich dan ook minder vaak aan de verzorging van het openbaar groen dan inwoners van andere kernen.

Medewerkers team Buitendienst
De meerderheid vindt de medewerkers van team Buitendienst herkenbaar en makkelijk aanspreekbaar. Iets minder dan de helft wist ook dat ze de medewerkers kunnen aanspreken. Hiervan heeft bijna twee derde dit dan ook wel eens gedaan. Deze respondenten zijn erg tevreden over de medewerker die ze hebben aangesproken. Ze vinden vooral dat hun vraag serieus werd genomen, dat ze met respect behandeld werden, netjes te woord werden gestaan en dat de medewerker vriendelijk was. Vooral ouderen hebben wel eens een medewerker aangesproken.

Meldpunt Openbare Ruimte
Ruim een derde was bekend met het Meldpunt Openbare Ruimte voordat ze deze vragenlijst ontvingen. Hiervan heeft bijna de helft ook wel eens een melding gedaan via dit meldpunt. Dit gebeurde vooral telefonisch. Vooral mannen zijn bekend met het Meldpunt.
Twee derde van de respondenten die een melding gemaakt hebben, heeft hiervan ook een terugmelding ontvangen. Ze vonden het antwoord duidelijk en de tijd waarbinnen ze deze melding ontvingen acceptabel. Hoewel drie kwart het antwoord volledig vond, is het volgens een zesde niet volledig.

De overgrote meerderheid, voornamelijk ouderen, vindt de tijden waarop het Meldpunt Openbare Ruimte telefonisch bereikbaar is voldoende. Degenen die de tijden niet voldoende vinden, geven aan dat het Meldpunt ook tijdens middaguren bereikbaar zou moeten zijn. Vrijwel alle respondenten vinden het voldoende dat het Meldpunt telefonisch en via het formulier op http://www.roerdalen.nl/ bereikbaar is.

Slechts 8% heeft wel eens een melding gemaakt van vernieling of vandalisme bij het Meldpunt Openbare Ruimte. Degenen die hiervan geen melding hebben gemaakt, hebben dit vooral niet gedaan omdat ze nog nooit hebben gezien dat er iets vernield is of vandalisme is gepleegd, of omdat ze niet wisten dat er melding hiervan gemaakt kon worden bij het Meldpunt.Posted in: roerdalen