By september 7, 2011 12:05 pm Lees verder →

Rijksmonument St. Ludwig te Vlodrop-Station : 10 jaar na de illegale sloop.

Roerdalen – Op 12 september 2011 is het op de kop af precies 10 jaar geleden dat een deel van de voorvleugel van het rijksmonument St. Ludwig te Vlodrop-Station in opdracht van de eigenaar, de Stichting MERU/MVU, werd gesloopt ondanks dat de Raad van State in Den Haag op die dag ’s morgens om 10:00 uur in het openbaar had uitgesproken dat dit rijksmonument NIET gesloopt mocht worden.

Sinds die dag zijn er vele rechtszaken en uitspraken geweest van de Rechtbank Roermond en de Raad van State in Den Haag betreffende dit voor Nederland unieke rijksmonument.

Eén daarvan was in 2003 de tweede uitspraak van de Raad van State over een tweede sloopvergunning op grond van de Monumentenwet 1988 die de stichting MERU/MVU weer van de gemeente Roerdalen had ontvangen. Ook deze tweede keer spraak de Raad van State uit dat sloop geen optie kon zijn.

Begin juli 2011 waren er wederom twee zittingen bij de Raad van State. Dit keer behandelde de Raad van State het hoger beroep van de Stichting MERU/MVU tegen het besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die bepaalde dat St. Ludwig de rijksmonumentale status behoudt.

Dit hoogste rechtsorgaan in Nederland zal naar verwachting binnen enkele weken, niet alleen uitspraak doen in voornoemde zaak, maar ook in de zaak die de Stichting MERU/MVU tegen de gemeente Roerdalen heeft aangespannen betreffende het herstel van de in 2001 aangerichte schade.

Tevens zal de Raad van State uitspraak doen of ook de door sterke verwaarlozing ontstane schade aan het rijksmonument St. Ludwig dient te worden hersteld.

Luchtfoto: Rijksmonument St. Ludwig te Vlodrop-Station : 10 jaar na de illegale sloop.Posted in: roerdalen, roermond