pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By oktober 18, 2019 7:29 am Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Reorganisatie:: 14 ontslagen bij bisdom Roermond; minder gebouwen; ook diensten opgeheven

Roermond – De curie (= de kantoororganisatie) van het bisdom Roermond wordt ingrijpend gereorganiseerd. Dat is het resultaat van een kerntakendiscussie die afgelopen maanden intern is gevoerd. Diverse afdelingen worden opgeheven. Als gevolg hiervan verdwijnen 9,9 van de 37 fte’s. Dit betekent dat voor veertien medewerkers van het bisdom geheel of gedeeltelijk ontslag is aangevraagd. Zij zijn hierover donderdag 17 oktober geïnformeerd.
Aanleiding voor de reorganisatie is een tekort van 1,3 miljoen euro op de begroting van het bisdom voor 2019. De meerjarenraming voor 2020 en de daaropvolgende jaren laat vergelijkbare tekorten zien, als er geen maatregelen zouden worden genomen. De tekorten worden vooral veroorzaakt door teruglopende inkomsten uit onder meer de kerkbijdragen van gelovigen, terwijl de kosten blijven stijgen.
Reorganisatie
Het bisdom zal zich in de toekomst vooral toeleggen op de ondersteuning van parochies op het gebied van financieel-economische zaken, wet- en regelgeving en het onderhoud van kerkgebouwen en ander vastgoed. Uiteraard blijft het bisdom zich ook bezig houden met de zaken die kerkrechtelijk zijn voorgeschreven.
De afdelingen die zich met pastorale taken bezighouden, zoals de Diocesane Pastorale Dienst (DPD) en daaronder vallende projecten en de Dienst Kerk en Samenleving (DKS) worden opgeheven. Ook de catechistenopleiding Kairos stopt. Omdat het bisdom geen eigen pastorale projecten meer gaat uitvoeren, verdwijnen er ook taken bij ondersteunende afdelingen.
Kantoorgebouwen
Om verdere kosten te besparen, was eerder dit jaar al aangekondigd dat de kantoororganisatie van het bisdom komende maand teruggaat van drie naar twee panden en op termijn in z’n geheel op één locatie in Roermond zal worden gehuisvest. Welke locatie dat zal zijn, is nog niet bekend. Het besluit daarover wordt in de loop van volgend jaar genomen.
Toekomstperspectief

Bisschop Harrie Smeets van Roermond betreurt het zeer dat hij afscheid moet nemen van toegewijde mensen die zich jarenlang voor het bisdom en de parochies hebben ingezet. Maar volgens hem is er op dit moment helaas geen andere mogelijkheid dan ontslag. Mgr. Smeets geeft aan de kerk van de toekomst vooral te zien als een gemeenschap van lokale gemeenschappen, waarbij het bisdom op de achtergrond ondersteunend aanwezig is. De belangrijkste opdracht op het gebied van verkondigen, vieren en dienen ligt – onder leiding van de bisschop – vooral in de parochies. Daarbij zal zowel door het bisdom als de parochies gezocht moeten worden naar nieuwe en meer structurele bronnen van inkomsten voor de kerk.Posted in: algemeen, roermond